Öğrenme ve Öğretme Birimi Koordinatörlüğü
|

Misyon & Vizyon

Misyon
Misyonumuz öğrenme ve öğretme faaliyetlerinde en iyi noktaya ulaşmayı hedefleyen üniversitemizi desteklemektir. Bu amaçla, üniversitemiz genelinde öğretme becerilerinin geliştirilebilmesi için öğretim üyelerimize kaynak ve eğitim olanaklarının sunulması, öğrenme ve öğretme alanlarında en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yayılması ve üniversitemiz genelinde eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelerin ve yenilikçi uygulamaların yakından takip edilmesi ve süreçlere dahil edilmesidir.   

Vizyon
Vizyonumuz öğrenme ve öğretme alanlarında tanınan, lider bir kurum olmak; üniversite ve ötesinde uygulanabilecek, yenilikçi öğrenme ve öğretme yaklaşımları geliştirmek ve yaymak suretiyle alana katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, araştırma ve bilimsel etkinlikler yürütmek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve oluşan bilgi, birikim, deneyim ve uzmanlığı toplumun geneliyle paylaşmak temel faaliyet alanlarımız arasındadır. Nihai hedefimiz, üniversitemizdeki eğitim kalitesini ve öğrenme deneyimini iyileştirmektir ve zenginleştirmektir.