SCI'de Olmayan Yayınları

SCI'de Olmayan Yayınları

1.    Gür M, Yıldız A, Demirbag R, Yılmaz R, Koç A, Karakaya E, Çelik H, Selek Ş, Erel O. The effect of coronary angioplasty on oxidative and antioxidative status. Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007; 35(1): 21-27.

2.    Koç A, Baz T, Kesen M, Erel O, Şanlıurfa şehir merkezinde üç ilköğretim okulunda 9-12 yaş grubu çocuklarda demir eksikliği sıklığı ve demir eksikliği tanısında kullanılan testlerin güvenilirliği. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2006: 15:85-91.

3.    Yeni E, Erel O, Ünal D, Verit A, Çiftçi H, Kılıç H. The relationship between spermiogram parameters and oxidative stress of seminal plasma of staff of anesthesia unit.  Türk Üroloji Dergisi: 30 (1): 58-62, 2004

4.    Ünal D, Yeni E, Verit A, Erel Ö. Fertil ve infertil erkeklerde sperm parametrelerinin seminal plazma kreatin fosfokinaz ve kolesterol düzeyleriyle birlikteliği. Türk Üroloji Dergisi 2001; 27(3): 316-322.

5.    Erel Ö, Gürel MS, İlhan N, Özdemir Y. Lepra ve tüberkülozda serum bakır ve çinko düzeyleri. Fırat Tıp Dergisi 2001; 2(3):295-298.

6.    Koç A, Erel Ö, Kösecik M, Ataş A, Haspolat K. Iron deficiency, Anemia and Intestinal Parasitic Infection in Children with Pica. T Klin J Med Res 1999; 17: 65-69.

7.    Erel Ö, Koçyiğit A, Bulut V, Seyrek A, Avcı Ş, Aktepe N. Sıtmalı hastalarda demir metabolizmasının oksidatif etkiye yönelik değişikliği ve nitrik oksit düzeyi. Fırat Tıp Dergisi 1998; 1 (5): 303-307.

8.    Aktepe N, Avcı Ş, Erel Ö, Koçyiğit A. Sıtma hastalarında serum adenozin deaminaz, guanaz aktiviteleri ve ürik asit düzeylerinin incelenmesi. Biyokimya Dergisi 1998; 4(23):  1-4.

9.    Özkul Y, Erel Ö, Akyüz A. Aurasız migrende nitrik oksit ve serotonin. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 20(2):  111-114.

10. Kılıç MA, Şan İ, Erel Ö, Koçyiğit A. Erkek çocuklarda puberte çağında ses değişimi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1998; 5(3):204-206.

11. Koçyiğit A, Koç A, Erel Ö, Vural H, Ataş A, Avcı Ş, Aktepe N. Mayalı ve mayasız ekmekle beslenen çocuklarda hematolojik parametreler ve bazı iz element düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi 1998; 4: 206-210.

12. Özkul B, Vural H, Koçyiğit A, Erel Ö. Reküren abortusta serum ve eritrosit lipid peroksidasyonu, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi ve selenyum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998; 12:174-177

13. Erel Ö, Özdemir Y. Serum ve çeşitli vücut sıvılarında adenozin deaminaz aktivitesinin otomatik analizör ile ölçümü. Biyokimya Dergisi 1997;4 (23); 19-26.

14. Erel Ö, Koçyiğit A, Vural H, Avcı Ş,.Aktepe N. Sıtma hastalarında bakır metabolizmasının oksidatif etkiye yönelik değişimi. Genel Tıp Dergisi. 1997; 7: 171-176.

15. Koçyiğit A, Erel Ö, Vural H, Avcı Ş, Aktepe N, Seyrek A. Şark çıbanı hastalarının saç ve kanlarında demir metabolizması ile ilgili değişiklikler. Genel Tıp Dergisi 1997; 7: 199-202.

16. Vural H, Erel Ö, Koçyiğit A, Sabuncu T. Demir eksikliği anemisi eritrositlerinde oksidatif stres. Genel Tıp Dergisi 1997; 7: 77-80.

17. Koç A, Kösecik M, Erel Ö, Vural H, Ataş A. Şanlıurfa İli kırsal bölge çocuklarında boy kısalığı ve anemi sıklık ve etiyolojisi araştırması. Klinik Bilimler & Doktor 1997; 3: 714-718.

18. Vural H, Özkul B, Koçyiğit A, Erel Ö, Avcı Ş, Aktepe N. Normal gebelikte oksidan-antioksidan aktivite. Yeni Tıp Dergisi 1997;14: 333-335.

19. Koç A, Ataş A, Erel Ö, Aktepe N. Çocukluk çağı barsak paraziter hastalıklarının özellikleri. Yeni Tıp Dergisi 1996; 13: 81-85.

20. Adil Kılıç, Sahbettin Selek, and Ozcan Erel, Effects of melatonin on serum arylesterase activity and cataract formation induced with selenite in rats. Group. 3: p. 0.05,

21. Hakan Senturkz Ali Aycicek and Ozcan Erel, Effect of acute brucellosis on total oxidant and antioxidant status in children.

22. Erel, A Kocyigit, N Aktepe, and S Avci, Leukocyte adenosine deaminase, superoxide dismutase activities and lipid peroxidation in cutaneous leishmaniasis. Acta Parasitol Turc, 1997. 21: p. 160-162,

23. A Koç, Ö Erel, M Kösecik, and H Vural, Şanlıurfa ili 12-16 yaş grubu çocuklarında demir eksikliği araştırması. Klinik Bilimler ve Doktor, 1997. 3: p. 871-874,

24. Turhan Alçelİk, Abdurrahim Koçyİğİt, Özcan Erel, Selçuk Bulut, Şenel AvcI, and Necmeddin Aktepe, Copper, zinc and iron levels in diabetic and senile cataractous and normal human lenses. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, 1998. 7(2): p. 115,

25. G Aslan, Ö Erel, A Satici, A Koçyiǧit, A Seyrek, and H Özbilge, Lens lipid peroxidation in mice infected by Toxoplasma gondii. Parasitology International, 1998(47): p. 195,

26. A Kocyigit, O Erel, A Seyrek, MS Gurel, N Aktepe, S Avci, and H Vural, Effects of antimonial therapy on serum zinc, copper and iron concentrations in patients with cutaneous Leishmaniasis in Turkey. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 1998. 28(1): p. 133-142,

27. Mustafa Kösecik, H Haldun Emir, M Mansur Tatlı, Abdurrahim Koçyiğit, Özcan Erel, and Ali Ataş, Şanlıurfa Yöresindeki Çocuklarda Asemptomatik Hepatitis B Virüs Taşıyıcılığı Prevalansı. Türk Pediatri Arşivi, 1998. 33(2),

28. Tevfik Sabuncu, Hüseyin Vural, Selahattin Gür, Yaşar Nazlıgül, Mahmut Dalmaz, Özcan Erel, and Abdurrahim Koçyiğit, Evaluation of Additional Cardiovascular Risk Factors in Nondiabetic Subjects. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1998. 2: p. 95-100,

29. A Koc, M Kosecik, A Atas, O Erel, and MM Tatli, The frequency and etiology of hypertension among children aged 6-16 years in Sanliurfa. COCUK SAGLIGI VE HASTALIKARI DERGISI, 1999. 42(4): p. 513-522,

30. Necmeddin AKTEPE, Selahattin GÜR, and Senel AVCI, Decreasing selenium levels and glutathione peroxidase activity in patients with cutaneous leishmaniasis. 1999,

31. MS Gurei, N Tatli, H Ozbilge, O Erel, A Seyrek, A Kocyigit, and M Ulukanligil, Efficacy of cryotherapy and intralesional pentostam in treatment of cutaneous leishmaniasis. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 2000. 30(1): p. 169-176,

32. İbrahim Halil BahÇecİoĞlu, Ahmet Kalkan, Özcan Erel, Namık Kemal BİngÖl, İsmail Koçköprü, and Ali Demİr, Adenosine Deaminase and Guanase Activities in Sera of Patients with Liver Cirrhosis. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, 2000. 11(3): p. 136,

33. Abdurrahim Koçyiğit, S Oktay Arslan, Erel Özcan, Necmettin Aktepe, Avcı Şenel, and Gür Selahaddin, Effects Of Dietary Supplementatıon Of Catechın On Antıoxıdantenzyme Actıvıtıes And Lıpıd Peroxıdatıon Levels In Rats. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2000. 20(1): p. 1,

34. A Kalkan, NK Bingol, V Bulut, Ö Erel, and SS Kılıç, Serum copper, zinc and selenium concentrations in brucellosis. İnfeksiyon Dergisi= Turkish Journal of Infection, 2000. 14(2): p. 205-208,

35. D Unal, H Ciftci, M Savas, M Gulum, E Yeni, A Verit, and O Erel, 1063 Automated measurement of total antioxidant capacity of seminal plasma. European Urology Supplements, 2005. 4(3): p. 268,

36. M Aslan, Y Nazligul, M Horoz, C Bolukbas, FF Bolukbas, N Aksoy, H Celik, and O Erel, Serum prolidase activity and oxidative status in. Helicobacter pylori, 2007: p. 37-40,

37. E Eren and O Erel, Activity paraoxonase and arylesterase and its relationship to antioxidat profiles in young basketball players and sedentary controls. Med. Sport, 2007. 11: p. 20-26,

38. Fatma Ferda Verit, Hakim Celik, Pelin Yazgan, Ozcan Erel, and Iclal Geyikli, Paraoxonase-1 activity as a marker of atherosclerosis is not associated with low bone mineral density in healthy postmenopausal women. Archives of gynecology and obstetrics, 2007. 275(5): p. 353-359,

39. Necat Yilmaz, Özcan Erel, Muhsin Hazer, Cahit Bagci, Emine Namiduru, and Ece Giil, Biochemical assessments of retinol, α-tocopherol, pyridoxal-5-phosphate oxidative stress index and total antioxidant status in adolescent professional basketball players and sedentary controls. International journal of adolescent medicine and health, 2007. 19(2): p. 177-186,

40. Medaim Yanık, Özcan Erel, Abdurrahman Altındağ, and Mahmut Katı, The relationship between high sensitive C-Reactive protein levels and treatment response in patients with major depression. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2004. 14(1): p. 9-13,

41. Sefika Burcak Polat, Nagihan Ugurlu, Fatma Yulek, Huseyin Simavli, Reyhan Ersoy, Ozcan Erel, and Bekir Cakir, Hemostatic biomarkers in selected group of patients with type 1 diabetes: are they associated with different degrees of diabetic retinopathy. 2014,

42. Murat Rabus, Recep Demirbağ, Yusuf Sezen, Oğuz Konukoğlu, A Yildiz, O Erel, Rahmi Zeybek, and Cevat Yakut, Plasma and tissue oxidative stress index in patients with rheumatic and degenerative heart valve disease. Turk Kardiyol Dern Ars, 2008. 36(8): p. 536-540,

43. Virit, A Altindag, S Selek, M Yumru, M Bulut, O Erel, HA Savas, and H Herken, Şizofrenide artmış plazma seruloplazmin düzeyleri. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 2008. 18(4),

44. Salih Güzel, Emine Nur Herken, and Ozcan Erel, Total Antioxidant Capacity and Total Phenol Contents of Turkish Edible Oils. Akademik Gida, 2009. 7(6): p. 13-17,

45. Adil Kılıç, Şahbettin Selek, and Özcan Erel, Effects Of Erdosteine On Oxidative-Antioxidative Equilibrium And On Cataract Formation In Rat Pups With Selenite-Induced Cataract. 2009,

46. Çağlar Yazıcıoğlu, Fatma Bahar Cebesoy, Özcan Balat, Ebru Dikensoy, Hakim Çelik, and Özcan Erel, The relationship of ceruloplasmin and neural tube defects. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 2010. 11(2): p. 86,

47. Murat Dikilitas, M Ertugrul Guldur, Ahmet Deryaoglu, and Ozcan Erel, A novel method of measuring oxidative stress of pepper (Capsicum annuum var. Charlee) infected with tobacco mosaic virus. Journal of Applied Biosciences, 2011. 37: p. 2425-2433,

48. Özgür Yiğenoğlu, Mete Gürol Uğur, Ebru Öztürk, Özcan Balat, and Özcan Erel, Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Etyopatogenezinde Oksidatif Stresin Rolü. 2011,

49. Yelda OZKAN, Ebru OZTURK, Ozcan BALAT, Mete Gurol UGUR, and Ozcan EREL, Paraoxonase and arylesterase activities in pregnant women with intauterine growth restriction: a preliminary study. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 2012. 9(1): p. 32-36,

50. Salih Selek, Alican Dalkilic, M Cemal Kaya, Haluk A Savas, Yasin Bez, Hakim Celik, Ozcan Erel, Bunyamin Kaptanoglu, and Hasan Herken, The relationship of oxidative metabolism to treatment response in major depression: a biological basis for treatment duration. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 2012. 18(1): p. 15-18,

51. Tarkan MUMCUOĞLU, Birsen CAN DEMİRDÖĞEN, Osman Melih CEYLAN, Semra IŞIKOĞLU, and EREL Özcan, Ceruloplasmin and Catalase Activites in Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2013. 33(5): p. 1283-1287,

52. Dilcan KOTAN, Orhan DENİZ, Recep AYGÜL, EREL Özcan, and Fatih AKÇAY, Relationship between serum and cerebrospinal fluid oxidative stress index and the infarct volume in patients with acute ischemic stroke. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2013. 33(3): p. 630-634,

53. Ferhat Içme, Ozcan Erel, Akkan Avci, Gizem Görmez, Müge Gülen, Salim Satar, and Ayse F Koc, The Role of Oxidative Stress Markers in the Pathophysiology of Migraine and After Treatment. Neurosurgery Quarterly, 2014. 24(4): p. 286-290