Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği

2013 yılında kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kamu-Sanayi İşbirliği ve Geliştirme Ekibi, Teknoloji Transferi Ofisleri için TÜBİTAK Destek Programından yararlanabilmek için ilk on üniversite arasından seçilmeye çalışılmaktadır. Yıllar geçtikçe, üniversite-sanayi işbirliği arttı, teknoloji transferi ve ticarileştirme ve entelektüel önceliğin etkili yönetimi bir öncelik haline geldi.
 
Vizyonumuz
 
Türkiye'nin lider üniversitelerinden biri olmaya çalışırken, danışmanlık alanında da öncü bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Araştırma temelli, katma değerli teknolojiler ve ürünlerle bilgi temelli kalkınmayı desteklemek ve ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak istiyoruz. Türkiye'de teknoloji transfer ekosisteminin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz.
 
Görevimiz
 
Üniversitenin araştırma sonuçlarını endüstriye entegre etmek
Yeni projeler geliştirmede ve uzun vadeli ilişkiler kurmada özel sektör ile üniversite arasında köprü görevi görüyor
Fakülte üyelerine, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından en verimli şekilde faydalanabilecekleri destek mekanizmaları sağlamak
Öğrenci, öğretim üyeleri ve girişimcilik için araştırmacılar için gerekli ortamı desteklemek, motive etmek ve sağlamak
Paydaşlarımız için fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde yönetilmesi
 
Bölümümüz,
 
–Her türlü sistemde iyileştirme sağlanması,
–Sistematik ve verimli bir yapı kurulması,
–Kurumların özüne uygun düzenlemeler yapılması,
–Potansiyel kazanımların hesaplanması ve
–Her türlü risklerin yönetilmesi için
–Gerekli kabiliyetlere sahiptir.
 
 
Bölümümüz,
 
–Her kurum ile bölüm akademisyenleri arasında karşılıklı güvene dayalı ve sürdürülebilir işbirliklerine açıktır. Bölümümüzdeki bilimsel potansiyelin, kurumlara aktarılarak ekonomik değere dönüşmeleri sağlanabilir.
 
 
Bölümümüz,
 
–Anahtar teslimi projeleri gerçekleştirmeye müsaittir.