Akademik Personel İletişim

ÖĞRETİM ÜYELERİ TELEFON NUMARALARI VE E-POSTA ADRESLERİ

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mete Gündoğan               ​

Tel: 0(312) 906 2261

Mail: metegundogan@ybu.edu.tr 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ergün Eraslan                 

Tel: 0(312) 906 2262

Mail: eraslan@ybu.edu.tr

Prof. Dr. Servet Soygüder    

Tel: 0(312) 906 2262

Mail: ssoyguder@ybu.edu.tr

Doç. Dr. Babek Erdebilli           

Tel: 0(312) 906 2268

Mail: berdebilli@ybu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üy. Abdullah Yıldızbaşı    

Tel: 0(312) 906 2227

Mail: ayildizbasi@ybu.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Gerçek Budak            

Tel: 0(312) 906 2268

  Mail: gbudak@ybu.edu.tr

Dr. Öğr. Üy. Alper Şeker (Görevli)

 

Tel: 0(312) 906 2262

Mail: alperseker.havelsan.com.tr

Dr. Öğr. Gör. İbrahim Yılmaz

Tel: 0(312) 906 2268

Mail: iyilmaz@ybu.edu.tr

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TELEFON NUMARALARI VE E-POSTA ADRESLERİ

 

Araş. Gör. Cihat Öztürk                   

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: cozturk@ybu.edu.tr

Araş. Gör. Deniz Efendioğlu             

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: defendioglu@ybu.edu.tr

Araş. Gör. Billur Ecer                        

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: becer@ybu.edu.tr

Araş. Gör. Nurullah Güleç               

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: gulecnurullah@gmail.com

Araş. Gör Melda Kevser Akgün        

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: mkakgun@ybu.edu.tr

Araş. Gör. Yağmur Arıöz    

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: yarioz@ybu.edu.tr

Araş. Gör. Emine Nur Nacar    

Tel: 0(312) 906 2321

Mail: ennacar@ybu.edu.tr