Sistem Mühendisliği

Sistem, farklı elemanları bir araya getirerek, ayrı ayrı olduklarında üretemeyecekleri sonuçları ürettiren bir yapılanmadır. Bu elemanlar; parçalar, insanlar, yazılım, donanım, tesisler, teknik ve teknolojiler, dokümanlar, politikalar vb. unsurlardan oluşabilir.
 
Sistem Mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini, bakımını ve sonlandırılmasını, özellikle ekonomik dalgalanmalar ile zaman, maliyet, kalite, verimlilik ve etik  kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle;
  • Teknik,
  • Biyolojik,
  • Sosyolojik,
  • Çevresel,
  • Endüstriyel,
  • Politik,
  • Finansal ve Ekonomik

sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ekonomik dalgalanmalar bütün sistemleri maliyet, zaman, kalite, verimlilik ve etik konularında etkilemektedir.

Sistem Mühendisliği programları, işlevsel olarak karmaşık sistemlerin analizi için gerekli tüm temel kavram, araç ve metotları üretip kullanarak bütünü ele alır, analiz eder veya tasarlar.
 
Sistem Mühendisliği yaklaşımı sayesinde  sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistem bir bütün olarak ele alınır ve disiplinler arası bir yaklaşım ile problem veya problemler daha hızlı tespit edilerek çözüme kavuşturulur.
 
Sistem Mühendisliği yaklaşımı fonksiyonel ve kavramsal kurguyu bir bütün içinde tanımlar ve bütünü işlevsel olarak son kullanıcıya kadar detaylandırır. Süreçleri de tasarımdan sonlandırmaya (hurdaya ayırmaya veya yok etmeye) kadar takip edip hesaplar ve yönetir.