Ergonomi ve İş Ortamlarının Tasarımı

Ergonomi; insanın fizyolojik ve psikolojik özelliklerini dikkate alarak insanın makine ve çevre ile olan uyumunu inceleyen bilim dalıdır.
 
Ergonomi çalışmaları ile;
 • İş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenip,
 • Hem çalışanın sağlığını koruyan,
 • Hem de üretim verimliliğini sağlayan insan – makine – çevre sistemlerinin etkileşimi,
 • Anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarının uygulaması,
Kısaca; insanın kullanımına yönelik tasarımların çalışma ve yaşam koşullarının optimal hale getirilmesi çalışmalarının tümünü kapsar.
 
Ergonomik iyileştirmeler sayesinde çalışma ortamı, insana gelebilecek tehlikelerden ve kazalardan arındırılırken; insanın çalışma motivasyonunu arttırıcı bir ortama dönüştürülür. Ayrıca işin ergonomik aksaklıklar nedeniyle aksaması engellenerek iş verimi arttırılır ve çevrim zamanı düşer. Ergonomik düzenlemeler yalnızca üretim ortamını kapsamayıp; ofis ergonomisi, hastane ergonomisi, şehir ergonomisi alanlarında da büyük faydalar sağlamaktadır.
 
Bu kapsamda yapılabilecek çalışmalar 8 ana başlıkta incelenebilir:
 • İşyerinin Fiziksel Açıdan Değerlendirilmesi
 • Antropometrik İnceleme
 • Manuel Kaldırma Çalışmaları (NIOSH)
 • Ergonomik İşyeri Düzenleme
 • Kişisel Koruyucular/Makine Koruyucuları
 • Risk Analizleri ve Tehlike Kaynakları
 • Postür Analizleri
 • Ofis Çalışmalarında Zihinsel Yükler ve Mavi Yakalılar için Fiziksel Yükler