Ekonomi ve Finans Mühendisliği

Küreselleşen ve hızla gelişen teknolojilerin, artan uluslar arası ticaret ve ilişkilerin sayesinde karşılaştığımız riskler de değişmiştir. Artık para piyasalarındaki kur hareketleri, kurumların karşı karşıya olduğu en önemli risklerden biri haline gelmiştir.Risk Yönetimi çok önemli bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Her kuruluş sahip olduğu iş anlayışı ve amaçları doğrultusunda karşılaştığı riskleri en etkin bir biçimde hesaplamak mecburiyetindedir. 

Finans Mühendisliği, para piyasasında risk yönetiminin gerçekleşebilmesi için gerekli olan finansal araçların oluşturulması, doğru bir şekilde fiyatlandırılması ve matematiksel olarak modelleyerek işleyişinin simülasyonunu gerçekleştirir.Yöneylem Araştırmasında sıkça kullanılan stokastik prosesler, simülasyon ve optimizasyon gibi teknikler Finans Mühendisliği uygulamalarında kullanılabilmektedir.Ayrıca, günümüzde faiz ve faizin oluşturduğu sistemik riskleri azaltmak için faizsiz risk yönetim çalışmaları da oldukça büyük önem kazanmıştır. 

Finans Mühendisliği yüksek lisans programı finans, matematik ve endüstri mühendisliği disiplinlerini bir araya getiren ve bu disiplinlerden yararlanmak üzere tasarlanmış disiplinler arası bir programdır. Programın temel amacı finansal modelleme ve iyileştirme metotları için teknik bir alt yapı sağlamaktır. Mezunlar finansal pazarları değerlendirmek, yatırım stratejileri belirlemek ve yeni finansal ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması konularında finans endüstrisinde çalışabilirler. Ayrıca çeşitli sektörlerdeki şirketlerin finans bölümlerinde de görev alabilirler.