Rassal Sistemler ve Benzetim

Simülasyon, gerçek sistemin yapısı ve davranışını anlayabilmek için mantıksal ve matematiksel ilişkiler içeren, sistem dışında bilgisayar veya başka araçlarla deney yapma olanağı sağlayan bir yöntemdir.

Simülasyonun Özellikleri

 • Sistem davranışlarını gözler ve tanımlar.
 • Gözlenen davranışlar için geçerli olan teori ve hipotezleri kurar.
 • Sistem davranışlarını öngörür.
 • Sistemi kontrol etme olanağı sağlar.
 • Simülasyon, karmaşık sistemlerin tasarımı ve analizinde kullanılır

Simülasyon aşağıda verilen amaçlardan birisini veya birkaçını gerçekleştirmek için kullanılır.

 • Değerlendirme: Belirlenen kriterlere göre önerilen sistemin ne kadar iyi çalıştığının gösterilmesi
 • Karşılaştırma: Önerilen sistem tasarımlarının veya politikaların karşılaştırılması
 • Tahmin: Önerilen koşullar altında sistemin performansının tahmin edilmesi
 • Duyarlılık Analizi: Sistemin performansı üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu belirlenmesi
 • Optimizasyon: En iyi performans değerini veren faktör düzeylerinin bir kombinasyonunun belirlenmesi
 • Darboğaz Analizi: Bir sistemde darboğazların belirlenmesi amacıyla (Pedgen et all, 1995) simülasyon kullanılır.

Bazı problemlerin çözümünde simülasyonun kullanılması zorunluluğu ortaya çıkabilir. Aşağıdaki durumlarda simülasyon kullanılmasında yarar vardır:

 • Problemin tam matematiksel modelinin olmaması.
 • Matematiksel modelin analitik yaklaşımla çözülememesi.
 • Analitik çözümün mümkün fakat bu çözümün matematiksel olarak çok karmaşık olması.
 • Analitik çözümün maliyetleri artırması.
 • Sistem henüz tasarım aşamasında olması
 • Sistemin davranış analizi yapılması