Optimizasyon ve Karar Teorisi

Tüm Endüstri Mühendislerinin bildiği üzere mesleğimiz; insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları  önlemeye ve çözmeye odaklanan bir mühendislik dalıdır. Temel amacı ise; üretim ve yönetim sistemlerindeki etkin ve verimli kullanmaya yönelik çalışmalar yürütmektir.

Endüstri Mühendisleri bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileriyle fiziksel, davranışsal matematik, istatistik ve olasılıktan yararlanmaktadırlar. Bu çerçevede Endüstri Mühendisleri; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratmak amacıyla çalışır.

Söz konusu sistemleri incelemek, planlamak, örgütlemek, yürütmek, denetlemek, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak durumundadırlar. Girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin artırılması Endüstri Mühendislerini başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır.

Karar, insanın her an karşı karşıya kaldığı alternatifler içerisinden yaptığı seçimlerin genel bir ifadesi olarak, özellikle yönetim bilimleri ve psikolojinin ilgilendiği popüler konulardan belki de en önemli olanıdır. Karar için; “gerçek hayata ilişkin bir problemde elimizdeki kıt kaynakların kalıcı olarak tahsisidir” şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Karar verici karşılaştığı doğa durumuna ilişkin alternatif seçeneklere sahip olduğunda bir karar problemi söz konusudur.

Yönetim bilimi açısından karar vermeyi; çeşitli amaçlar, bunlara ulaşılmasını sağlayacak yollar, araçlar ve imkanlar arasından doğru seçim ve tercih yapma eylemi olarak tanımlayabiliriz. Yönetim bilimi, kararı; kurumsal, stratejik, yönetsel ve operasyonel olarak ele almaktadır ve karar problemlerini bu temel bölümlemenin ışığında modellemekte ve çözmektedir.