Laboratuvar

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLARI

  • Optimizasyon Laboratuvarı: Karmaşık optimizasyon ve karar verme problemlerinin modellenmesi/çözülmesi ve bu konularda ileri düzey algoritmalar geliştirerek test edilmesine yönelik bir laboratuvardır. Bölümde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları desteklemenin yanı sıra, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, sanayiden gelen uygulamaya yönelik problemlerin modellemesi/çözümü için gerekli bilgisayar altyapısını sunarak uygulamalı araştırmalar yapma olanağı sağlamaktadır.
  • Simülasyon Laboratuvarı: Bu laboratuvarda her türlü simülasyon tekniğine sahip programları içeren bilgisayar kullanılarak, derslerde öğrenilen yöntemler ışığında çeşitli veriler kullanarak gerçek hayattaki süreçleri bu laboratuvarda simüle etme olanağına sahip olacaklardır. Optimizasyon laboratuvarı ile ortak kullanım alanına sahiptir.
  • Big Data Laboratuvarı: BigData laboratuvarı büyük veriler ile yapay zeka ve makine öğrenme algoritmaları üzerinde araştıma yapmak üzere kurulmuştur.Araştırma konularımız arasında; big data teknolojileri, veri madenciliği, makine öğrenme algoritmaları,metin madenciliği, sosyal ağ analizi ve doğal dil işleme bulunmaktadır.