AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Mete Gündoğan

Rektör Yardımcısı / Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı / Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans: Cranfield Institute of Technology

Doktora: Cranfield University

     Araştırma Alanları: Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Sistem Analizi ve Tasarımı, Kalite Teminatı ve Yönetimi, Bakım Onarım Yönetimi, Proje Yönetimi ve Anahtar Teslimi Proje Gerçekleştirmesi, Finans Mühendisliği.

ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Ergün Eraslan

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: İş Etüdü, Zaman Etüdü, İş Analizi, Ergonomi, Kullanılabilirlik, İş Değerlendirme, Ücretlendirme, Performans Değerlendirme, Çok Ölçütlü Karar Verme, Üretim ve Stok Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Google Scholar

ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Servet Soygüder

Lisans: Fırat Üniversitesi

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi

Doktora: Fırat Üniversitesi

Araştırma Alanları: Robotik, Mekatronik, İleri Sistem Dinamiği, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol Sistemleri, Üretim Mühendisliği ve Teknolojisi, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanizma Tasarımı, Çok Bacaklı Robotlar

ÖZGEÇMİŞ

 

Babek Erdebilli (B.D.Rouyendegh)  

Doç. Dr. Babek Erdebilli

Lisans: Ş. Tahran Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

 Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Performans Ölçümü ve Uygulama, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Mantık

ÖZGEÇMİŞ

Google Scholar

 

 Dr. Öğr. Üy. Abdullah Yıldızbaşı

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı

Lisans: Selçuk Üniversitesi 

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi / Syracuse University

Doktora: Osmangazi Universitesi

Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeşil Üretim, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Tersine Lojistik, Yalın Üretim, Altı Sigma, İş Süreçleri Gelişimi, Sürdürülebilirlik, Proje Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Duygusal Zekâ Yönetimi

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üy. Gerçek Budak

Lisans: Başkent Üniversitesi

Yüksek Lisans: The University of Warwick

Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Çok Ölçütlü Karar Verme, Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Servis Sektörlerinde Yönetim ve Optimizasyon.

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üy. İbrahim Yılmaz

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: State University of New York

E-posta: iyilmaz@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Paylaşımcı Ağlar, Sistem Optimizasyonu, Dağıtılmış Karar Verme

ÖZGEÇMİŞ

 

Araş. Gör. Cihat Öztürk

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Doktora: Marmara Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Inventory Theory, Production Management, Sezgisel Optimizasyon

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Dr. Öğr. Üy. Deniz Efendioğlu

Lisans: İstanbul Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği "Ç.A.P")

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi

Doktora: Marmara Üniversitesi

 Araştırma Alanları: Kimyasal Optimizasyon Teknikleri, Deney Tasarımı, Optimizasyon  

ÖZGEÇMİŞ         

 

Araş. Gör. Dr. Billur Ecer Aktaş

Lisans: Gazi Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği "Ç.A.P")

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Gazi Üniversitesi (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Çok kriterli karar verme, Optimizasyon, Bulanık mantık

ÖZGEÇMİŞ

 

Araş. Gör. Nurullah Güleç

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yöneylem Araştırması A.B.D (ODTÜ), İktisat A.B.D (AYBÜ)

Doktora: İTÜ (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Sezgisel Optimizasyon, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Para Politikası Araçları ve Optimizasyonu

ÖZGEÇMİŞ

 

 Araş. Gör Melda Kevser Akgün

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans: ODTÜ (Devam Ediyor)

Doktora: YBU (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Social Networks, Computational Optimization

ÖZGEÇMİŞ

 

 Araş. Gör. Yağmur Arıöz

Lisans: Selçuk Üniversitesi

Yüksek Lisans: AYBÜ (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Big Data Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Bulanık Mantık

ÖZGEÇMİŞ

 

 Araş. Gör. Emine Nur Nacar

Lisans: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Yüksek Lisans: AYBÜ (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Endüstri 4.0, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Ölçütlü Karar Verme, Bulanık Mantık

ÖZGEÇMİŞ

İndir