Akademik Kadro

Prof. Dr. Mete Gündoğan

Rektör Yardımcısı / Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı / Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans: Cranfield Institue of Technology 

Doktora: Cranfield University

E-posta: metegundogan@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Sistem Mühendisliği, Kalite Bakım Onarım Yönetimi, Proje Yönetimi, Finans Mühendisliği.

 

Prof. Dr. Ergun Eraslan

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Gazi Üniversitesi

E-posta: eraslan@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Ergonomi/İnsan Faktörü Mühendisliği, İş Etüdü, Çok Ölçütlü Karar Verme, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Değerlendirme ve Performans Yönetimi Sistemleri

 

 

Prof. Dr. Servet Soygüder

Lisans: Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği

Doktora: Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği

E-posta: ssoyguder@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Robotik, Mekatronik, İleri Sistem Dinamiği, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol Sistemleri, Üretim Mühendisliği ve Teknolojisi, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanizma Tasarımı, Çok Bacaklı Robotlar

 

Babek Erdebilli (B.D.Rouyendegh)

 

Doç. Dr. Babek Erdebilli

Lisans: Ş. Tahran Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

 Doktora: Gazi Üniversitesi

E-posta: berdebilli@ybu.edu.tr

      Araştırma Alanları: Performans Ölçümü ve Uygulama, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Mantık

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üy. Abdullah Yıldızbaşı

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı

Lisans: Selçuk Üniversitesi 

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi / Syracuse University

Doktora: Osmangazi Universitesi

E-posta: ayildizbasi@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeşil Üretim, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Tersine Lojistik, Yalın Üretim, Altı Sigma, İş Süreçleri Gelişimi, Sürdürülebilirlik, Proje Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Duygusal Zeka Yönetimi

 

Dr. Öğr. Üy. Gerçek Budak

Lisans: Başkent Üniversitesi

Yüksek Lisans: The University of Warwick

Doktora: Başkent Üniversitesi

E-posta: gbudak@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Çok Ölçütlü Karar Verme, Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Servis Sektörlerinde Yönetim ve Optimizasyon.

 

Dr. Öğr. Üy. İbrahim Yılmaz

  Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans:  Gazi Üniversitesi 

Doktora: State University of New York

E-posta: iyilmaz@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Paylaşımcı Ağlar, Sistem Optimizasyonu, Dağıtılmış Karar Verme 

 

                          

 

Dr. Öğr. Üy. Deniz Efendioğlu

         Lisans:  İstanbul Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği "Ç.A.P")

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi

Doktora: Marmara Üniversitesi

E-posta: defendioglu@ybu.edu.tr

 Araştırma Alanları: Kimyasal Optimizasyon Teknikleri, Deney Tasarımı, Optimizasyon  

 

  

 

 Araş. Gör. Cihat Öztürk

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Doktora: Marmara Üniversitesi (Devam Ediyor)

E-posta: cozturk@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Sezgisel Optimizasyon

 

 

 

Araş. Gör. Dr. Billur Ecer Aktaş

Lisans: Gazi Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği "Ç.A.P")

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Gazi Üniversitesi (Devam Ediyor)

E-posta: becer@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Çok kriterli karar verme, Optimizasyon, Bulanık mantık

 

 

 

Araş. Gör. Nurullah Güleç

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: ODTÜ

Doktora: İTÜ

E-posta: gulecnurullah@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Sezgisel Optimizasyon, Karar Verme Problemleri, Sınıflandırma Problemleri, Para Politikası Araçları ve Optimizasyonu

  

  

 

Araş. Gör Melda Kevser Akgün

Lisans: Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans: ODTÜ

Doktora: AYBÜ

E-posta: mkakgun@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Social Networks, Computational Optimization

 

  

 

 

Araş. Gör. Yağmur Arıöz

Lisans: Selçuk Üniversitesi

Yüksek Lisans: AYBÜ

E-posta: yarioz@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Big Data Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri, Bulanık Mantık

 

 

 

 

 

Araş. Gör. Emine Nur Nacar

Lisans: Türk Hava Kurumu

Yüksek Lisans: AYBÜ

E-posta: ennacar@ybu.edu.tr

Araştırma Alanları: Endüstri 4.0, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Ölçütlü Karar Verme, Bulanık Mantık

 

İndir