İş Akış Şemaları

İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması

İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

Öğrenci Kontenjanları Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması

Arşiv İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması

Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması

Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

Bitirme Ödevi Alt Süreci İş Akış Şeması

Dekan / Fakülte Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Fakülte Kurulu 

Fakülte Yönetim Kurulu

Görev Yollukları Alt Süreci İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 13/B-4 Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

31. Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

39. Madde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

40/b Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması

Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Mazeret İzini Alt Süreci İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması

Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması

Personel Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması

Senelik İzin Alma İş Akış Şeması

Staj İşleri Adımları

Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması 

Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması

Dekanlığa Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması

Fakülte Sekreterine Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Yurt Dışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması