BAŞKANLAR KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN YOL HARİTASINI ÇİZDİLER

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında KÜSİ Stratejik Yol Haritası oluşturulmuş bu doğrultuda, 6 hedef 31 eylem belirlenmiştir. Söz konusu hedeflerden birisi olan “İşbirliğinde kurumsal yapılanma, iletişim ve algıyı oluşturmak” hedefinin sekiz eyleminden birisi olan “KÜSİ Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nin Üniversitelerde Yaygınlaştırılması Sağlanacaktır”  eylemi  kapsamında, Türkiye’de ilk olarak Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde 3 Temmuz 2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’nin İlk KÜSİ Uygulama ve Araştırma Merkezi olan “AYBÜ KÜSİ UAM“ İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği  içinde iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. AYBÜ KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü Prof. Dr. Veli Çelik başkanlığında 14 Aralık 2017 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yapılan toplantıya Ankara Vali Yardımcısı S.Hürrem AKSOY, ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTEKİN, Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürü Vehbi KONARILI ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fakültelerinden Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır.

Toplantıda, KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yapmayı planladığı faaliyetlere yer verilirken kamu üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni proje taslakları ve faaliyet planları görüşülmüştür. IMG_9128IMG_9135IMG_9139IMG_9148IMG_9149IMG_9160