Elektron Mikroskobu

 

ALAN EMİSYONLU TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (FE-SEM)

Hızlandırılmış elektronların dalga boylarının daha kısa olduğu ve bu dalga boyu ile daha yüksek ayrım gücü elde edilebileceği teorisinden yararlanılarak geliştirilen taramalı elektron mikroskobu, günümüzde mikro ve nano yapıların görüntülenmesi, EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) ile de malzemelerin elementel analizi yapılmasına olanak vererek ar-ge çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturmakta ve teknolojinin ilerlemesine büyük katkı sağlamaktadır. 

 • Cihaz: Hitachi SU5000
   
 • Genel Özellikler: Schottky Alan emisyonlu filamente sahip cihaz farklı vakum koşullarında ve voltajlarda yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlar. Cihaz da bulunan farklı dedektörler sayesinde numunenin topolojik, morfolojik ve elementel kompozisyon bilgisi elde edilmektedir.
   
 • Çözünürlük Değerleri: 1.2 nm @ 30kV
                                         3.0 nm @ 1 kV
   
 • Büyütme: 30x ila 1.500.000x (1280x960 piksel ekran boyutunda)
   
 • Hızlandırma Voltajı: 0.5 kV ila 30 kV
   
 • Dedektörler:
  • Evehart Thonley (İkincil elektron) Dedektörü: Topolojik ve morfolojik bilgi, 3D görüntü eldesi
  • 5 sekmentli Backscattered Electron Dedektörü: Atomik kompozisyon bilgisi ve Z kontrast
  • Ultra Değişken Basınç Dedektörü: Düşük basınçta, özellikle iletken olmayan numunelerin (polimer, seramik vb.) görüntülenmesi.
  • EDS Dedektörü: Oxford  X-MaxN 80 model, son derece geniş (80mm) dedektör alanına sahip EDS dedektörü ile numune elektron etkileşimi sonucu açığa çıkan karakteristik X ışını ile noktasal, çizgisel ve alansal elementel kompozisyonun belirlenmesi

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı numune hazırlama birimimizde iletken olmayan numunelerin kaplandığı bir adet Leica ACE 200 model kaplama cihazı ile özellikle biyolojik numunelerin kontrollu bir şekilde dehidre edilmesine olanak sağlayan bir adet Leica CPD 300 model kritik nokta kurutucu cihazımız bulunmaktadır

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi Başvuru Formu için tıklayın.