Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

CİHAZLAR

 

SCIEX Triple Quadrupole 3500

Rutin test laboratuvarları için tasarlanan Triple Quad 3500 kütle spektrometre sistemi, her bir enjeksiyonda daha fazla bileşiğin analiz edilmesine, daha düşük miktar limitlerine ve artan numune hacmine ve geleneksel LC iş akışlarına göre üretim verimliliğine olanak tanır.

İyonlaşma Kaynakları : TurboV İyon Kaynağı; Elektrosprey (ESI) ve atmosferik basınç kimyasal iyonizasyon (APCI) probları

Akış Hızı                        : 5 μL / dk ile 3 mL / dak

Veri toplama                 : Analyst 1.6.2. Scheduled MRM Pro (sMRM) ile.

Veri İşleme                     : MultiQuant Software

Uygulama Alanları        : Klinik Araştırma ve Tanı, Çevre, Gıda ve İçecek, Toksikoloji, Yaşam Bilimleri  Araştırmaları, İlaç  ve Biyo-ilaç ve Tekstil  

Kütle Aralığı                  : 5-2000 m/z

 

Thermo Scientific TSQ Duo Triple Quadrupole GC-MS/MS

Thermo Scientific ™ TSQ ™ Duo üçlü dört kutuplu GC-MS / MS sistemi, MS / MS ile güçlü iş akışlarına kolay erişim sağlamanın yanı sıra mevcut tam tarama (FS) ve seçilmiş iyon izleme (SIM) yöntem gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem bunu daha az deneyimli kullanıcılar için bile kolayca ulaşılabilen tek ve üçlü dört kutuplu modlarda mükemmel performans sağlayarak gerçekleştirir. TSQ Duo GC-MS / MS, bir seferde gerçekten basit, tek ve üç aşamalı kütle spektrometrisine olanak veren Thermo Scientific ™ Dionex ™ Chromeleon ™ Kromatografi Veri Sistemi ile verimli, basit ve akıllı yazılım iş akışları sunan bir enstrümandır.

Teknik özellikler:

  • - Sıvı enjeksiyonlarda 2 vialden enjektör yıkama pozisyonu bulunmaktadır.
  • - Sıvı enjeksiyon modunda 1, 5, 10, 25, 100, 250, 500 µL enjektörler kullanabilmektedir.
  • - Enjektör oda sıcaklığının + 15 oC üzerinden 150oC’ye kadar 1 oC aralıklarla ısıtabilmektedir.
  • Kütle Aralığı: 1,2 – 1100 amu (atomic mass unit)
  • Tarama Hızı: 20.000 amu/sn
  • - Dedeksiyon Limiti: 10 fg/µL OFN çözeltisinden 1 µL enjeksiyon için 4 fg