Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
|

Ödünç Verme Hizmeti

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ

Üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri Kütüphane Hizmetleri Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler:

 1. Üniversitemiz personeli görevlerine başladıkları, öğrencileri ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemizin üyesidirler. Ancak ödünç kitap almak istediklerinde nüfus cüzdanı fotokopisiyle Ödünç Bankosuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 2. Akademik personel 10 kitap 30 gün, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenciler  5 kitabı 30 gün; idari personel 5 kitabı 30 gün; Lisans öğrenciler 3 kitabı 15 gün süreyle alabilirler
 3. Ödünç, iade, uzatma, üyelik ve ceza işlemleri Ödünç Verme Bankosunda yapılır.
 4. Okuyucular süresi dolan kitaplarının süresini kütüphaneye gelerek uzatabilirler.
 5. Sözlük, ansiklopedi, tez, harita el kitabı v.b. referans kaynakları ödünç verilmez.
 6. Kullanıcılar, alınan yayınları başka kişilere devredemezler.
 7. Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.
 8. Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.
 9. Kütüphanemizin tüm üyeleri(akademik personeli, idari personeli, öğrencileri) emeklilik, nakil, istifa, yatay geçiş, mezuniyet vs. nedenlerle Üniversitemizden ayrılmaları durumunda ilişik kesme belgelerini Kütüphanemizden onaylatmak zorundadırlar. Üzerinde ödünç aldığı kitap kayıtlı olduğu halde Üniversitemizden ayrılan üye yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir
 10. Ödünç alınan materyalin yıpranması ve kaybolması durumunda vakit geçirmeden Kütüphaneye başvurulmalıdır. Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde materyalin o günkü değeri üzerinden %100 işlem ücreti alınır. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.

ÖDÜNÇ VERİLEMEYEN KAYNAKLAR

Aşağıda belirtilen materyaller ödünç verilemez, ancak kütüphane içersinde kullanılabilir:

 1. Başvuru/Referans kaynakları (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
 2. Basılı tezler,
 3. Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,
 4. Müzik notaları,
 5. Atlas, harita ve slaytlar
 6. Yazma ve nadir basma eserler