E-Kaynaklar

                                                                            ABONE OLUNAN VERİTABANLARI                                                                           

VERİTABANI ADI

 TÜRÜ

HAKKINDA

KONU ALANLARI

AlManhal Islamic Studies Tam Metin İslami İlimler
Beckonline                                                                                                                   Tam Metin Hukuk 

Cambrigde Journals Online 

Tam Metin Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık, din, müzik, vb. 
De Gruyter-Journals Tam Metin Bütün Disiplinler
Dentistry & Oral Science Tam Metin Diş Hekimliği
eBook Academic Collection Tam Metin Bütün disiplinler
Ebook Central Tam Metin Bütün disiplinler
GenderWatch Tam Metin İnsan bilimleri
Health & Medical Collection (HAM) Tam Metin Sağlık Bilimleri-Tıp
Heinonline Tam Metin Hukuk
Index Islamicus Online Bibliyografik İslam
Legal Online  Tam Metin Hukuk
Legalbank Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası Tam Metin Hukuk
Oxford Journal Tam Metin Yaşam bilimleri,matematik ve fizik bilimleri,tıp,sosyal bilimler,hukuk gibi pek çok konu alanları
RefWorks Flow Referans Yönetim Aracı Flow’ un kendi içindeki işbirliği özellikleri, tam metin dokümanlarda online not alma özelliği ile birlikte, referans ve doküman koleksiyonlarını paylaşarak diğer araştırmacılarla araştırma yapmanıza olanak sağlar.
Sage Premier Journals Tam Metin İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konular
Swisslex Tam Metin Hukuk
Türkiye Atıf Dizini İndeks+Tam Metin Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde tıp, eczacılık, diş hekimliği,hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır.
UpToDate Anywhere Tam Metin Tıp
Wiley-e-Book Tam Metin Bilgisayar, çevre, işletme, mühendislik, hukuk, istatistik, fizik, materyal bilim, eğitim, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimi konularındaki yayınlara tam metin erişim sağlar.

                                                                               ULAKBİM EKUAL KAPSAMINDA ERİŞİLEN VERİTABANLARI

VERİTABANI ADI
 

TÜRÜ

 HAKKINDA 

KONU ALANLARI

CAB Bibliyografik+Tam Metin Tarım, yaşam bilimleri, çevre vs.
EBSCO-Academic Search Complete Tam Metin              Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp
EBSCO-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index  Bibliyografik Çevre mühendisliği, ekonomi, elektirik ve elektonik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği... gibi.
EBSCO-Business Source Complete Tam Metin  İşletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararası ilişkiler
EBSCO-DynaMed Referans Tıp
EBSCO-ERIC İndeks+Tam Metin Eğitim ve ilişkili disiplinler.
EBSCO-GreenFILE İndeks+Tam Metin Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler
EBSCO-Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text İndeks+Tam Metin Kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama ve bilgi ve belge yönetimi
EBSCO-MEDLINE İndeks Tıp ve sağlık bilimleri 
EBSCO-Newswires Gazete Dünya haberleri
EBSCO Regional Business News Tam Metin Bölgesel iş dünyası
EBSCO-Teacher Reference Center Tam Metin Değerlendirme, En İyi Uygulamalar, Sürekli Eğitim, Güncel Pedagojik Araştırma, Müfredat Geliştirme,Temel öğretim,Yükseköğretim, Öğretim Medya, Dil Sanatları, Okuryazarlık Standartlar, Okul Yönetimi, Bilim ve Matematik, Öğretmen Eğitimi...
EBSCO-Ulakbim Ulusal Veri Tabanları Tam Metin Tıp, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk
IEEE Tam Metin Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, 
Emerald Insight Tam Metin Muhasebe ve finans, iş etiği ve hukuk, ekonomi, eğitim yönetimi, sağlık yönetimi ve bilgi yönetimi, endüstri ve kamu yönetimi sektörü, uluslararası işletme ve kütüphanecilik vs.  
iThenticate İntihal Analiz İntihali Engelleme Programı
JSTOR Tam Metin Sosyal bilimler, siyasal bilimler, antropoloji, ekonomi, nüfus etüdleri,  matemetik, edebiyat, tarih, fen, sosyoloji ve istatistik, Asya ve Amerika etüdleri
Mendeley Referans Yönetim Aracı Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.
Nature Tam Metin klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri 
OVID-LLW Tam Metin Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık vs. alanlar
Proquest Dissertations & Theses Global Tam Metin Her konu alanına ait tezleri içerir.
Science Direct Tam Metin Fen, mühendislik, tıp, beşeri bilimler vb. alanlar
Scopus Bibliyografik Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük makale özü ve atıf veri tabanıdır.
SpringerLink Tam Metin Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri 
Taylor and Francis (T&F) Tam Metin Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler 
Web of Science Bibliyografik Social Sciences Citation Index - [ 1940 - ] /  Science Citation Index-Exp (SCI - EXP) - [ 1940 - ] / Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - [ 1975 - ]
Wiley Online Library Tam Metin Bilgisayar, çevre, işletme, mühendislik, hukuk, istatistik, fizik, materyal bilim, eğitim, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimi konularındaki yayınlara tam metin erişim sağlar.