LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi deneme erişimine açılmıştır.

LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi 31 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi : www.lexpera.com.tr

LEXPERA’ dan yararlanmak isteyen her bir kullanıcı, sağ üst köşedeki  “Profilimi Aç” ibaresine tıklayarak kendi  profilini oluşturabilir. Sistemimiz, profil oluşturmadan da kullanılabilir ancak kişiselleştirme özelliklerinden (favori belgeler, bildirim ayarları, arama geçmişi) faydalanmak ve daha konforlu bir LEXPERA deneyimi sağlamak açısından kullanıcılarımızın kendi profillerini oluşturmalarını tavsiye ediyoruz.

LEXPERA: YENİ NESİL HUKUK BİLGİ SİSTEMİ

 

·         Zengin Literatür Kaynakları

LEXPERA, hukuk alanında 600’den fazla monografinin yayıncısı olan On İki Levha Yayıncılık’ın bir projesidir. Şu an sistemde 250’den fazla hukuk kitabı ve çok sayıda makale tam metin olarak ilgili mevzuat ve yargı kararlarıyla entegre biçimde yayımlanmaktadır. Her gün yeni materyallerin eklenmesiyle sürekli olarak zenginleşen bu kaynaklar arasında ülkemizin pek çok önemli hukukçusunun eserleri yer almaktadır.

 

·         En Geniş İçtihat Arşivi

LEXPERA, 2 milyon üzerinde Yargıtay  kararının yanı sıra, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Kamu İhale Kurumu ve Rekabet Kurulu, Sayıştay, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarına yer vermektedir.

·         Benzersiz Mevzuat Deneyimi

LEXPERA’ nın, günlük olarak güncellenen ve normlar hiyerarşisinin en alt kademesine kadar inen geniş mevzuat içeriği, aşağıda örnek bağlantılarla bir kısmı aktarılan güçlü işlevlerle birleşerek ciddi bir zaman tasarrufu ve hata koruması sağlamaktadır.

 

·         Etkilediği Mevzuat Listesi

Ülkemizde sıkça rastlanan ve “torba kanun” olarak adlandırılan, muhtelif ve bir birleriyle ilgili olmayan konulara ilişkin kanunlarda değişiklik yapan kanunların takibi, hukukçulara oldukça zaman kaybettirmektedir. LEXPERA’ nın “Etkilediği Mevzuat” bağlantısı bu konuda ciddi bir zaman tasarrufu ve hata koruması sağlamaktadır. Örneğin 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un değişiklik yaptığı kanunların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Etkilediği Mevzuat için tıklayınız

Bu listede yer alan kanunların, 6728 sayılı Kanun metni incelerek tespit edilmesinin, LEXPERA’ daki listenin incelenmesine oranla ne kadar uzun zaman gerektirdiği aşikârdır.

 

·         Sürüm Karşılaştırma

Değiştirilen kanunlarda yapılan değişikliklerin neler olduğunun saptanması ise daha da fazla zaman gerektiren bir faaliyettir. LEXPERA’ nın bu konuda sağladığı “Sürüm Karşılaştırma” özelliği, yapılan değişiklikleri görsel olarak zenginleştirilmiş biçimde kıyaslama imkânı sunmaktadır. Yukarıda anılan 6728 sayılı Kanun’un, örneğin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yaptığı değişiklikleri aşağıdaki bağlantıda kolayca görmek mümkündür:

Sürüm Karşılaştırma için tıklayınız

Karşılaştırma sayfasında saniyeler içerisinde özümsenebilen değişikliklerin, karşılaştırma sayfası olmadan incelenmesi oldukça zaman gerektiren bir faaliyet olacaktır.

 

·         Madde Düzeyinde Değişiklikleri Karşılaştırma

Karşılaştırma işlevi sürümlerle sınırlı olmayıp, her madde için ilgili madde başlığının yanında yer alan karşılaştırma simgesine tıklayarak ulaşılabilen “Madde Kıyaslama” işlevini de içermektedir. Madde kıyaslama işlevi, o maddenin geçirdiği değişiklikler sonucu aldığı her halinin birbiriyle karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki bağlantı, İş Kanunu’nun 3. maddesinin son değişiklikten önceki haliyle sonraki halini görsel olarak zenginleştirilmiş biçimde kıyaslamaktadır:

Madde Düzeyinde Değişiklikleri Karşılaştırma için tıklayınız

 

·         Zaman Çizelgeleri

LEXPERA’ nın bu karşılaştırmaları sunabilmesi, mevzuat metinlerinde meydana gelen tüm değişimlerin özel bir biçimde işlenmesi sonucu oluşan “Zaman Çizelgeleri” ne dayanmaktadır. Bir mevzuat metninin zaman çizelgesi, onun zaman içerisinde geçirdiği tüm değişimleri ve bu değişimler sonucu aldığı tüm şekilleri erişilebilir kılmaktadır. Örneğin, aşağıdaki bağlantıdan erişilen sayfa 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun kanunlaştığı ilk günden bu güne kadar geçirdiği evrimi göstermektedir:

Zaman Çizelgeleri için tıklayınız

Listede görüleceği üzere bu Kanun 7 kez değişmiştir ve her değişiklik sonrasında metnin aldığı şekil bu listedeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır. Ayrıca her bir sürümün sağındaki eşit değildir simgesine tıklayarak, bu sürümün bir öncekiyle kıyaslanması mümkündür. Bu liste, özellikle belli bir süre önce hazırlanmış çalışmaların mevzuat açısından güncelliğini koruyup korumadığının saptanmasında kullanışlı ve güvenli bir araç olmaktadır.

 

·         İkincil Mevzuat Bağlantıları

Bir kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “İkincil Mevzuat”, çoğunlukla saptanması ve ulaşılması zaman alan belgelerdir. LEXPERA bu konuda, ayrıca arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve hem görüntülenen kanunun sağ tarafında bulunan bağlantıyla o kanuna bağlı ikincil mevzuat listesine hem de madde düzeyindeki bağlantılarla o maddeye bağlı ikincil mevzuat listesine hızlı erişim sağlamaktadır. Örneğin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ikincil mevzuat listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

İkincil Mevzuat Bağlantıları için tıklayınız

Bu liste, durağan bir liste olmayıp, bu liste içerisinde de arama ve filtreleme yapılabilmektedir. Örneğin, en üstteki ana arama çubuğuna mesafeli sözleşme ibaresi yazılıp sağdaki büyüteç simgesine tıklandığında, bu listede yer alan 6502 sayılı Kanun’un alt mevzuatı içerisinde mesafeli sözleşme ibaresi aranabilir.

 

·         Yargı Kararı Bağlantıları

Bir kanunla ilgili yüksek yargı ve kurul kararlarına sağ tarafta bulunan bağlantılarla, belli bir maddeyle ilgili kararlara ise madde düzeyindeki bağlantılarla hızlı erişim sağlamaktadır. Örneğin, 4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili Yargıtay kararlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

                Yargı Kararları Bağlantıları için tıklayınız

Bu liste de durağan bir liste değildir ve içerisinde arama ve filtreleme yapılabilmektedir. Örneğin, en üstteki ana arama çubuğuna işe başlatmama tazminatı ibaresi yazılıp sağdaki büyüteç simgesine tıklandığında, 4857 sayılı Kanun’la ilgili kararlar içerisinde işe başlatmama tazminatı ibaresi aranabilir. Yapılan arama Madde Numarası kutusuna, örneğin 21 yazılarak, kanunun 21. Maddesiyle ilgili kararları gösterecek şekilde sınırlanabilir.

 

·         Kişiselleştirme ve Mobil Uyumluluk

Ayrıca, klasörler halinde organize edilebilen favori belgeler, gerektiğinde tek tıklamayla tekrar çalıştırılabilen kaydedilen aramalar, kullanıcı tarafından seçilen kanunlarla ilgili metin ve ikincil mevzuat değişikliklerinden günlük olarak haberdar eden bildirimler gibi kişiselleştirme imkanları kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. Bilgisayara kurulum gerektirmeyen mobil uyumlu tasarlanmış sistemimiz, tablet ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere her platformda ve her cihazda kullanılabilir.

 

Saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim.

 

 

cid:image001.png@01D0F495.3E70AAE0