ABA Law Library Collection Periodicals Package III veri tabanı deneme erişime açılmıştır.

ABA Law Library Collection Periodicals Package III  veri tabanı deneme erişime açılmıştır.

Erişim tarihi: 10.10.2019-22.11.2019

Erişim adresi: https://heinonline.org/HOL/Index?collection=aba&set_as_cursor=clear

ABA Hukuk Kütüphanesi Süreli Yayın Koleksiyonu Hakkında Bu veri tabanı, ABA Hukuk Kütüphanesi Süreli Yayınlar Koleksiyonu'nun Amerikan hukukunun birden çok konu alanını kapsayan tüm dergilerdeki mevcut sayılarına dijital erişim içermektedir. Dijital erişim daha iyi mobilite ve daha fazla içerik sunmaktadır.

İçerik listesi için tıklayınız.