Hizmet İçi Eğitim Havuzu

Merkezimiz tarafından gelecekte kamu ve özel sektör kurumlarına talepleri doğrultusunda eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte Üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve elemanlarının yeterlilikleri doğrultusunda bireysel ya da grup olarak verebilecekleri eğitimlerin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer alan formun her bi eğitim önerisi için ayrı ayrı doldurularak tarafımıza ulaştırılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

https://egitimhavuz.ybu.edu.tr