Genel Bilgiler

Merkez 2017 yılında kurulmuştur. Merkezin amacı; farklı düzeylerde kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, öğretim elemanlarının akademik desteği ile sanayicilerin teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmelerine veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmelerine imkân sağlamak, iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. 

Merkezin temel misyonu;bilgiyi sanayiye aktarma çerçevesinde akademisyenlere, sanayicilere ve öğrencilere hizmet sunmaktır.

Merkezin temel vizyonu; sektörler arası işbirliğini geliştirerek teknoloji geliştirme, ÜR-GE ve AR-GE süreçlerinin yanı sıra öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.