Kıkırdak Araştırmaları Laboratuvarı

Kıkırdak Araştırmaları Laboratuvarı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 3. Katta bulunmakta olup, yaklaşık 100 m2 alana sahiptir. “Hücre Kültürü Ünitesi (14m2)” haricinde Merkez bünyesinde planlanan ve yürütülen projeler için efektif bir şeklide kullanılmaktadır.