Merkez Müdüründen

 

Değerli Meslektaşlarım, Bilim İnsanları ve Araştırmacılar;

Tüm bilim dallarında olduğu gibi, Kas-iskelet sistemini ilgilendiren problemlerin çözümüne yönelik olarak daha etkili tedavi alternatifleri geliştirilmesinde multi-disipliner yaklaşımlar çağdaş bilimsel birikimin gereği olarak vazgeçilmez hale gelmiştir. Günümüzde, dünyada ve ülkemizde sağlık bilimleri alanında paradigma kayması bu yöndedir.

Bu farkındalıklar doğrultusunda temellerini oluşturmayı hedeflediğimiz ve 26 Ağustos 2015 tarihinden itibaren üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine başlayan "Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi", başta Ortopedi ve Travmatoloji olmak üzere, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Romatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Radyoloji gibi Cerrahi ve Temel Tıp Bilimlerinin interdisipliner çalışmalarını ve Moleküler Biyoloji, Nanoteknoloji, Biyomedikal Mühendislik bakış açılarını bir araya getirmektedir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat Bozkurt
Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü