Genel Bilgiler

Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliği ile faaliyetlerine başlamıştır.


Merkezin amacı;

  1. Başta kas iskelet olmak üzere biyomekanik, immünoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, biyomedikal mühendisliği, biyoteknoloji, rejeneratif tıp, nanotıp, doku mühendisliği alanlarında ortak çalışmalara destek sağlamak,
  2. Kıkırdak ve doku hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere, ileri teknolojiye dayalı yeni tanı-tedavi yöntemleri, bu amaçla kullanılabilir tıbbi cihaz, ileri beşeri tıbbi ürünler, gen tedavisi, hücre tedavisi, kök hücre tedavisi yöntemleri geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Merkez; öncelikli faaliyet alanları olarak belirlediği araştırma ve eğitim alanlarında hizmet vermek üzere mevcut alt yapısında halen “Kıkırdak Araştırmaları Laboratuvarı” ve “Kadavra Araştırmaları Laboratuvarı” bulundurmaktadır. “Kıkırdak Araştırmaları Laboratuvarı”  bünyesinde “Temiz Oda ve Hücre Kültürü Ünitesinde” Üniversitedeki diğer birimler de dahil olmak üzere hücre kültürü çalışmaları yürütülmektedir. 

Merkezin Eğitim Faaliyetleri kapsamında Ortopedi ve Travmatoloji AD Öğretim üyelerinin katkıları ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Arthroschool Faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Merkezde Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Nanoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği alanları ağırlıklı olmak üzere başta Ortopedi ve Travmatoloji AD olmak üzere, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Romatoloji, FTR, Radyoloji gibi Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalları, Biyomedikal Mühendisliği birimlerine hizmet verebilecek donanıma sahiptir. Merkezimiz araştırmacıların mesai saatleri dışında da çalışabilmeleri için 24 saat hizmet verebilmektedir.

Kurulduğu günden bu güne kısa süre zarfında, artan bir ivme ile hedeflerini gerçekleştirmeye başlayan Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kas iskelet sistemi araştırmaları alanında yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında, bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çatısı altında işbirliği oluşturma ve Üniversitenin bu alanda “Dışa Açılan Penceresi” olma misyonu ile çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

 DSC_1239 (2)