Kalite Komisyonu

 

BAŞKAN:

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI (Rektör)

 

BAŞKAN VEKİLİ:

Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN (Rektör Yardımcısı)

 

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 
Prof. Dr. Ömür AKDEMİR (Kalite Güvencesinden Sorumlu Koordinatör)
 
 
GENEL KOORDİNASYON
 
Doç. Dr. Tunç Durmuş MEDENİ/İşletme Fakültesi
 
Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER/ İşletme Fakültesi
 
Arş. Gör. Musab Talha AKPINAR/ İşletme Fakültesi
 
Sekretarya: Erol ÖCAL

 

ÜYELER

Tıp Fakültesi:

Asil Üye: Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN

Yedek Üye: Pof. Dr. Ferda ÖNER ERKEKOL

Hukuk Fakültesi:

Asil Üye: Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Şanlı ATAY

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:

Asil Üye: Prof. Dr. İsmail ÇAKIR

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Itır GÜNEŞ

İşletme Fakültesi:

Asil Üye: Doç. Dr. Halil Kemal İLTER

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hakan DULKADİROĞLU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:

Asil Üye: Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Yedek Üye: Öğr. Gör. Dr. İbrahim YILMAZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi:

Asil Üye: Prof. Dr. Tekin AKDEMİR

Yedek Üye: Prof. Dr. Mesut Murat ARSLAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

Asil Üye: Dr. Öğr. Üyesi Nazan TORUN

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ

İslami İlimler Fakültesi:

Asil Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif CEYHAN

Yedek Üye: Doç. Dr. İlyas CANİKLİ

Diş Hekimliği Fakültesi:

Asil Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatih TULUMBACI

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Esma SARIÇAM

Güzel Sanatlar Fakültesi:

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç YANBEYİ BEŞER

Mimarlık Fakültesi:

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YILDIRIM ÖZCAN

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi:

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağrı ÖZCAN

Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YÜCEL

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı:

Asil Üye: Öğretim Görevlisi Emre DÜZENLİ

Yedek Üye: Öğretim Görevlisi Mustafa Asım AKKUŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Asil Üye: Öğretim Görevlisi Müge AKGEDİK CAN

Yedek Üye: Öğretim Görevlisi Mümin ŞEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:

Asil Üye: Öğretim Görevlisi Adviye ÖZKAN İBİŞ

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Merve İMİR

Meslek Yüksekokulu:

Prof. Dr. Aytunç ATEŞ

Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu:

Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÜNAY

Fen Bilimleri Enstitüsü̈:

Asil Üye: Prof. Dr. Ergun ERASLAN

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YILDIZBAŞI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü̈:

Doç. Dr. Ender ŞİMŞEK

Sosyal Bilimler Enstitüsü̈:

Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ

Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırma Enstitüsü̈:

Araştırma Görevlisi Serhan ÜNAL

Genel Sekreter:

Dr. Akın Ünal

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Osman KURUÇAY:

Öğrenci Konseyi Başkanı

Elif Tuğçe TOPÇU