İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları (Tablo2)

  • Üniversitemizde idari personelin üniversitemize ilişkin düşüncelerini ve memnuniyetlerini, üniversitemizin yetersiz kaldığını düşündükleri konuları sorgulayan anket formları, üniversite genelinde, bilgisayar ortamında uygulamaya açılmıştır ve  idari personelin ankete katılımı sağlanmıştır.
  • Genel olarak idari personel memnuniyet oranı %75.8 iken memnuniyetsizlik oranı %24.2’dir. İdari personelin anket sorularına ilişkin memnuniyet gösterdikleri konular, her bir soruya ilişkin memnuniyet oranlarının artan sırası ile Tablo 1’de; memnun olmadıkları konular ise yine her bir soruya ilişkin memnuniyetsizlik oranlarının artan sırası ile Tablo 2’de verilmiştir.