İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları (Tablo1)

Üniversitemizde idari personelin üniversitemize ilişkin düşüncelerini ve memnuniyetlerini, üniversitemizin yetersiz kaldığını düşündükleri konuları sorgulayan anket formları, üniversite genelinde, bilgisayar ortamında uygulamaya açılmıştır ve idari personelin ankete katılımı sağlanmıştır.

Genel olarak idari personel memnuniyet oranı %75.8 iken memnuniyetsizlik oranı %24.2’dir. İdari personelin anket sorularına ilişkin memnuniyet gösterdikleri konular, her bir soruya ilişkin memnuniyet oranlarının artan sırası ile Tablo 1’de; memnun olmadıkları konular ise yine her bir soruya ilişkin memnuniyetsizlik oranlarının artan sırası ile Tablo 2’de verilmiştir.