Akademik Personel Memnuniyet Anket Sonuçları (Tablo 1)

Üniversitemizde akademik personelin üniversitemize ilişkin düşüncelerini ve memnuniyetlerini, üniversitemizin yetersiz kaldığını düşündükleri konuları sorgulayan anket formları, üniversite genelinde, bilgisayar ortamında uygulamaya açılmıştır ve akademik personelin ankete katılımı sağlanmıştır.

Genel olarak akademik personel memnuniyet oranı %79.5 iken memnuniyetsizlik oranı %20.5’dur. Akademik personelin anket sorularına ilişkin memnuniyet gösterdikleri konular, her bir soruya ilişkin memnuniyet oranlarının artan sırası ile Tablo 1’de; memnun olmadıkları konular ise yine her bir soruya ilişkin memnuniyetsizlik oranlarının artan sırası ile Tablo 2’de verilmiştir.