Mevzuat

Kurumiçi Mevzuat

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esasları'na buradan ulaşabilirsiniz.

 

T.C. Resmi Gazete

Mevzuat

Kanunlar                                                                                                     

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu                     

657 Devlet Memurları Kanunu                                                          

2547 Yükseköğretim Kanunu                                                           

4734 Kamu İhale Kanunu                                                                   

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6085 Sayıştay Kanunu

6245 Harcırah Kanunu

Yükseköğretim Personel Kanunu

Yönetmelikler

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Ön Ödeme Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usül ve Esaslar

Kamu Zararı

TEBLİĞLER

Kişilerden Alacaklar

117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ I

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ II

KURUL KARARLARI

Sayıştay Genel Kurul Kararı

GENELGE

SGK Prim ve İdari Para Cezaları(2008-88)

Harcama İşlemleri Genelgesi 2014/1