Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Bireyin ve toplumun entelektüel ve yenilikçi kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bilimsel bilginin üretilmesini, yayılımını, sosyal ve ekonomik faydaya dönüşümünü sağlamada yetkin bir üniversite olmak,

 

Vizyon

Keşif ve yenilik doğuran araştırmalarıyla ufuklar açan, mensup ve yetiştirdikleriyle daha iyi bir gelecek inşasına katkı sunan, geliştirdiği toplumsal projeler ile ulusal ve küresel kültürün insanlık değerleri üzerinde yükselmesine yardımcı olan akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir dünya üniversitesi olmak.

 

Temel Değerler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde mevcut tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.

Adalet: Üniversite çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.

İş birliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları dayanışma, paylaşma ve iş birliği içerisinde hareket eder.

Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.

Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.