İşletme Fakültesi
|

Aday Öğrenciler

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Nilay Alüftekin Sakarya'nın canlı yayında MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Benim Tercihim Programı Bölüm Tanıtımları projesi kapsamında İşletme Bölüm tanıtımı;

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

FAKÜLTE HAKKINDA

Ankara Esenboğa Külliyesinde son teknolojiye sahip yerleşkemizde, profesyonel öğrenciler yetiştiriyoruz. Zengin kütüphaneye sahip, uygulama sınıflarında kaliteli eğitim veriyoruz.

Fakültemiz, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış tecrübeli, genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültemiz, girişimci ruhlu, sosyal becerileri gelişmiş, etik farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmektedir.

Fakültemiz bünyesinde Bankacılık Finans (%100 İngilizce), İşletme (%100 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%100 İngilizce) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (%100 İngilizce) programları vardır.

Fakültemiz 7 Profesör, 9 Doçent, 14 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 31 öğretim üyesine ve 21 araştırma Görevlisi ile toplamda 52 akademik personele sahiptir.

% 100 İngilizce Eğitim ve İkinci Yabancı Dil İmkânı Veren Bir Fakülte…

 

İşletme Fakültesi Mezunlarının İş İmkanları

İşletme Fakültesi mezunları özel sektör ve kamu sektöründe kariyer yapma imkânına sahiptir. Kamu kuruluşlarındaki prestijli uzmanlık alanlarıyla birlikte, özel sektörde iş geliştirme, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, uluslararası ticaret ve bilişim gibi alanlarda uzman veya yönetici olma olanaklarına ve girişimci olma imkânına sahiptir. Ayrıca zorunlu staj programına sahip ilk İşletme Fakültesi olarak fakültemiz, öğrencilerinin iş ortamına hazır hale gelmesine yardımcı olmaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesini seçmeniz için birçok neden var;

Fakültemiz, uluslararası deneyime sahip akademik kadrosuyla, farklı kültürlerden gelen insanlarla eğitim ortamı sağlamakta, öğrenci odaklı, şeffaf ve katılımcı eğitimi öncelik vermekte, uluslararası standartlarda yabancı dil hazırlık eğitimini önemsemektedir.

Öğrencilerimizi, bilgiyi keşfetmeye ve yenilikçiliğe özendiriyor, onlara girişimci ruh, sosyal beceri ve etik farkındalık katıyoruz. Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezimizde projelere öğrencilerimizi aktif olarak katıyor, onları sektörel ve uluslararası piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yenilikçi, rekabetçi ve uygulamalı eğitime entegre ediyoruz.

 

İşletme Fakültesi, bilgiyi keşfetmeyi ve yaymayı, yenilikçiliği özendirmeyi ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakülte bu doğrultuda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde programlar sunmakta, işletmelerin güncel gereksinimlerini karşılayacak araştırma merkezleri kurmakta ve projeler geliştirmektedir. Fakültede İşletme, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri yer almaktadır. Fakülte ayrıca büyüme potansiyeli yüksek sektörlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Rekabet Araştırmaları Merkezlerini (REKMER) kurmuştur.

Fakültemiz, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyemizde eğitim verecektir.

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü’nden Merhaba!

TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM İNGİLİZCE İŞLETME PROGRAMLARINDA ANKARA’DA TÜM İNGİLİZCE İŞLETME PROGRAMLARINDA
60. 10. 4.

İşletme Bölümü, diğer eğitim kurumlarıyla, işletmelerle ve sivil toplum örgütleriyle olan işbirliği içerisinde ulusaldan uluslararası ölçeğe uzanan bir misyon üstlenmiştir. İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmeleri için gerek duydukları bilgi ve teknolojinin aktarımını sağlamak ve ayrıca toplumun bilgilenme ve bilimin aydınlığında öğrenme gereksinimine cevap vermek amacıyla her türlü basım ve yayın olanaklarını kullanarak etkili çalışmaları yapmak bölümümüzün öncelikli hedefleri arasındadır.

İşletme Bölümünün öncelikli amacı, kaliteli eğitim, öğretim ve araştırma olanakları sunarak ülkemizde ve dünyada teknolojiye dayalı bilim odağı olmak, çevre bilincine sahip, gelişmeye açık, etik değerlere saygılı girişimci ve profesyonel yöneticiler yetiştirmektir.

Bu doğrultuda;
  •       Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik kadroya sahip,
  •       Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen,
  •       Bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren,
  •       Ekolojik, teknolojik ve ekonomik bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan,
  •       Entelektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan,
  •       İlk sıralarda tercih edilen,
  •       Etik değerlere saygılı bölüm ve seçkin anabilim dalları olmayı amaçlamaktadır.

 

İşletme bölümü, teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı küreselleşen iş dünyasında rekabetçiliği artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür. İşletme bölümü, farklı endüstrilerde üretim ve hizmetin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak adaylar yetiştirir. Bir işletmeci, çalıştığı kurumdaki planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün kalitesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı ile ilgili plan ve bütçeleme yapmaktadır.

 

İşletme Bölümü mezunları, öncelikle girişimcilik vizyonuyla stratejik fırsatlara yaklaşmakla birlikte; Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde araştırmacı ve akademisyen; özel sektörde yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü, banka yöneticisi, pazarlama ve insan kaynakları uzmanı gibi, kamu sektöründe ise uzman, yönetici, müfettiş, broker ve dealer ve benzeri bir çok görevler alabileceklerdir. 

       

 

 

 

 

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nden Merhaba!

TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİ TM1 PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM UTİ PROGRAMLARINDA TÜRKİYE GENELİ TÜM DEVLET OKULLARI UTİ PROGRAMLARINDA
85. 8. 1.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz, öğrencilerimize dış ticarette rekabet gücünü yaratmak ve arttırmak amacıyla işletmecilik alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de işletme, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler gibi pek çok sosyal bilimden destek alarak uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin dış ticaret ve dış ticaret finansmanı gibi stratejik önem taşıyan kademelerinde ulusal ve uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri takip eden, donanımlı, özgüvenli işletmeciler yetiştirmek için çabalamaktayız.

Yukarıda belirtilen hedef doğrultusunda, öğrencilerimiz teorik derslerin yanısıra, uygulamaya yönelik dersler de alabilmektedir. Bölümümüz, her dönem açtığı zorunlu ve seçmeli derslerle, Uluslararasi Ticaret ve Isletmecilik lisans programinin icermesi gereken tum guncel ve temel konulari ogrencilere sunmaktadir.

Disiplinlerarasi bir bölüm olmanın avantajıyla, öğrencilerimiz geniş bir yelpazede eğitim almaktadır. Bu bölüme girdikten sonra akademik ve iş hayatlarını kendi ilgi alanları ve isteklerine göre, istedikleri yönde şekillendirme olanağına sahiptirler. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde, öğrencilerimiz için başka yabancı diller öğrenme olanağı da sağlamaktadır Bölümümüz, ders içerikleri itibariyle, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere de, kamu kurum sınavlarına girerek kamuda çalışmak isteyen öğrencilere de, uluslararası faaliyet gösteren firmalarda yönetici kademelerinde çalışmak isteyen öğrencilere de yeterli potansiyeli sağlayacak bir yapıda eğitim vermektedir. Dolayısıyla bölümümüzden mezun olan öğrenciler, çalışma alanlarını kendileri seçebilme lüksüne sahiptir.

       

 

* Bölümlerimizin sıralama bilgileri YÖKATLAS (Yükseköğretim Program Atlası) kaynağından alınmıştır. Web linki: https://yokatlas.yok.gov.tr

 

 

 

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ TANITIM BROŞÜRÜ

TANITIM VIDEOLARI

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERDEN TANITIM VIDEOLARI

 

https://universitetercihleri.com/video/12274/Isletme-Bolumu.html

https://universitetercihleri.com/video/12284/Yonetim-Bilisim-Sistemleri-Bolumu.html

https://universitetercihleri.com/video/12329/Bankacilik-ve-Finans-Bolumu.html

https://universitetercihleri.com/video/12357/Uluslararasi-Ticaret-ve-Isletmecilik-Bolumu.html
 

Fakültemiz İşletme Bölümü öğrencilerinden Yasin Yiğit'in videosuna erişmek için lütfen tıklayınız.