İşletme Fakültesi
|

İş Akış Şemaları

Evrak Kayıt ve Arşiv İşlemleri İş Akış Şemaları

 

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Şemaları

 

Mali İşlemler İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşlemleri İş Akış Şemaları

 

Personel İşlemleri İş Akış Şemaları

 

Taşınır Mal İşlemleri İş Akış Şemaları