DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

1 Prof. Dr. Yakup CİVELEK (İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V.)
2 Yrd. Doç. Dr. Aytaç AYDIN (İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı V.)
3 Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (İslami İlimler Fak. Dekan V.)
4 Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM (Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı)
5 Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı)
6 Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı)
7 Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL (İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
8 Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN (Tefsir Anabilim Dalı Başkanı)
9 Doç. Dr. Bülent AKOT (Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı)
10 Doç. Dr. Murat DEMİRKOL (İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı)
11 Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR (Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)
12 Doç. Dr. Yasin YILMAZ (İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
13 Yrd. Doç. Dr. İlyas CANİKLİ (Hadis Anabilim Dalı Başkanı)
14 Yrd. Doç. Muhammet Mücahit ASUTAY (Arap Dili Ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı)
15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Türk İslam Edebiyatı Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı)