HADİS PANELİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami ilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenleyeceği ve sahasının uzmanı bilim adamlarının katılacağı hadis paneli yapılacaktır.

PANEL : Günümüz Türkiyesinde Güncel Hadis Meseleleri”

DÜZENLEYEN: 
AYBÜ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İSLAMER), AFAK ve MAVERA öğrenci kulüpleri


PANEL YÖNETİCİSİ : 

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım

KATILIMCILAR:
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Hayri kırbaşoğlu – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Enbiya Yıldırım – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Tarih: 19.04.2018 
Yer : Esenboğa Kulliyesi 15  Temmuz Milli İrade Konferans Salonu
Saat : 11.002018-04-12-PHOTO-00000003