Sabotaj

 

SABOTAJ

Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.

Sabotaj Şekilleri

Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar:

 1. Aktif Sabotajlar;
 2. Yangın,
 3. Patlayıcı Madde,
 4. Mekanik,
 5. Bakteriyolojik ve Kimyasal.

 

 1. Pasif Sabotajlar;
 1. Fikri,
 2. Psikolojik.

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri

Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.

 • Çalışma bölgesi korunmalıdır.
 • Çalışma bölgesi aydınlatılmalıdır.
 • Çalışma bölgesinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır.
 • Gerekli ve icap eden alarm sistemleri kurulmalıdır.
 • Gerekli ve icap eden haberleşme sistemi kurulmalıdır.
 • Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
 • Giriş – Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır.
 • Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
 • Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.
 • Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
 • Yapılacak eğitimlerde personel bilinçlendirilmelidir.

  

 sabotaj