Patlama

PATLAMA

Hangi durumlarda patlama oluşabileceği ve sektörlere göre patlama oluşma ihtimallerini belirten bilgiler, acil durumların belirlenmesi aşamasında belirtilmesi gerekir. Patlama ve yangın, birbirinden tamamen ayrılmayan acil durumlardır. Patlama sonrası yangın oluşması veya yangının patlamayı tetiklemesi durumları, iki acil durumun birbiri arasındaki ilişkinin bir örneğidir. Patlama durumunun önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri de yangınla birebir ilişki içerisinde olmasından dolayı benzerdir.

Patlamaya özgü belirlenen bazı önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler aşağıdaki gibidir.

Patlama İçin Önleyici Tedbirler:

 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve kalıcılığı esas alınarak bölgeler halinde sınıflandırılması. Bu bölgelerde kullanılan elektrikli ve elektrikli olmayan tüm ekipman ve koruyucu sistemlerin uygun kategorilere göre seçilmesi
 • Kazanların periyodik kontrolünün yapılması
 • Kazan dairesi içine yetkili kişiler harici kişilerin girmesinin önlenmesi
 • Gaz detektörü bulundurulması (gerekli işyerleri için) İşyerinde kullanılıyorsa gaz tüplerinin ve gaz hatlarının periyodik kontrolü
 • Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması
 • İşyerinde var ise laboratuvarlara yetkili kişi harici personelin girmesinin engellenmesi
 • Kimyasal atıkların düzenli depolanması Havalandırma sistemi bulundurulması
 • Kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formlarının bulundurulması,

Patlama İçin Sınırlandırıcı Tedbirler:

 • CO, CO2 detektörleri bulundurulması
 • Işıklı ve sesli alarm sistemi bulundurulması
 • Acil durum vanaları (doğal gaz akışını kesmek için)
 • Acil çıkışların ve söndürme ekipmanlarının gösterildiği tahliye planlarının işyerinde görünür şekilde asılı olması
 • Yangın söndürme ekipmanlarının işyeri içerisinde doğru konumlandırılması
 • Uygun standartlarda yangın söndürme ekipmanı bulundurulması ve periyodik kontrollerinin yapılmasıpatlama