Ders İçerik Listesi

Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

Göç Politikaları ve Araştırmaları Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’na bağlı olan Göç Politikaları ve Araştırmaları Bilim Dalı 2014-2015 Bahar Dönemi itibariyle eğitim vermeye başlamıştır. Geçtiğimiz dönem sadece Tezsiz Yüksek lisans programı açan bilim dalı 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilk kez Tezli Yüksek lisans programı da açmış ve öğrenci alımına başlamıştır. Program belirtilen koşullara uygun olan herkese açıktır. Bu şartların dışında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği genel koşullara da uymak gerekmektedir. Programa ilanda belirtildiği gibi ulusal ve sınırlı sayıda uluslararası öğrenci alınmaktadır.

NEDEN GÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARI BİLİM DALI?

21. yüzyıla girerken Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli toplumsal sorunların başında uluslararası göçler ve ülke içinde gerçekleşen iç göçler gelmektedir. Kentlerin, iç ve dış göçlerin etkisiyle kırsaldan ya da diğer kentlerden aşırı derecede nüfus baskısı altında kalması, Dünyada ve bölgede yaşanan iç savaşlar ve ülkelerarası mücadeleler nedeniyle sürekli ülke ve kent nüfusunun yer değiştirmesi sonucu; ekonomik, etnik, dini, kültürel, entegrasyon, yabancılaşma gibi önemli toplumsal sorunlar yaşanmaktadır. Bu yaşananları analiz edebilmek ve özellikle son zamanlarda bu alanda eksikliği duyulan yetkin göç uzmanları yetiştirebilmek için Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Türkiye’de çok az sayıda bulunan Göç Politikaları ve Araştırmaları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Buradan mezun olan öğrenciler aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler:

-Üniversiteler
-Uluslararası STK'lar
-Düşünce araştırma merkezleri
-AFAD
-Kızılay
-İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Göç Politikaları ve Araştırmaları Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ders içerik listesini indirmek için tıklayınız.

Tezli yükseklisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden bir tanesi kurum dışından olmalıdır. AYBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre öğrenciler sınava girmeden önce bilimsel bir yayın yapmak zorundadır. Bilimsel makale ve benzeri bir çalışmanın yayın ve künye bilgileri tez sınav jürisi atama formunun ekinde sunulmalıdır. Yabancı dil belgesinin de bu forma eklenmesi gerekmektedir.

Not: Ders içeriklerine aşağıda bulunan Bologna Bilgi Paketi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Haberler