Sosyoloji Lisans Eğitimi

1.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FEL131

Felsefeye Giriş

Introduction to Philosophy

Zorunlu

3

 

 

5

İNG103

Temel İngilizce I

Basic English I

Zorunlu

2

 

 

2

PSİ123

Genel Psikoloji

General Psychology

Zorunlu

3

 

 

5

SBKY101

Siyaset Bilimine Giriş

Introduction to Political Science

Zorunlu

3

 

 

4

SOS101

Sosyolojiye Giriş I

Introduction to Sociology I

Zorunlu

3

 

 

6

SOS103

Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri I

Research Methods in Social Sciences I

Zorunlu

3

 

 

6

TDL101

Türk Dili I

Turkish Language I

Zorunlu

2

 

 

1

TİT101

Türk İnkılap Tarihi I

History of Turkish Revolution I

Zorunlu

2

 

 

1

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

                 

 

 

 

1.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS102

Sosyolojiye Giriş II

Introduction to Sociology II

Zorunlu

 3

 

 

 6

SOS104

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

Research Methods in Social Sciences II

Zorunlu

 3

 

 

 6

SOS106

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Social and Cultural Anthropology

Zorunlu

 3

 

 

 6

PSİ124

Sosyal Psikoloji

Social Psychology

Zorunlu

 3

 

 

 5

İKTS100

İktisada Giriş

Introduction to Economics

Zorunlu

 3

 

 

 3

İNG104

Temel İngilizce II

Basic English II

Zorunlu

2

 

 

2

TDL102

Türk Dili II

Turkish Language II

Zorunlu

 2

 

 

 1

TİT102

Türk İnkılap Tarihi II

History of Turkish Revolution II

Zorunlu

 2

 

 

 1

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

 

 

NOT: Her program için, her yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders belirlenmelidir. Dönemlik toplam AKTS 30lik seçmeli ve zorunlu ders açılmalıdır. Müfredatlar belirlenirken bu kurala dikkat edilmelidir.

 

 

 

2.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FEL241

Felsefe Tarihi I

History of Philosophy I

Zorunlu

 3

 

 

 5

SOS201

Sosyoloji Tarihi I

History of Sociology I

Zorunlu

 3

 

 

 6

SOS205

 

Kırsal Alanlar Sosyolojisi

Rural Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

SOS207

Osmanlı Toplum Yapısı

Ottoman Social Structure

Zorunlu

 3

 

 

 5

SOS211

Gençlik Sosyolojisi

Sociology of Youth

Seçmeli

 3

 

 

 5

SOS215

Dünya Medeniyetler Tarihi

History of Civilizations

Seçmeli

 3

 

 

 5

SOS213

Eğitim Sosyolojisi

Sociology of Education

Seçmeli

 3

 

 

 5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

            30

                 

 

 

 

2.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

FEL242

Felsefe Tarihi II

History of Philosophy II

Zorunlu

3

 

 

5

SOS202

Sosyoloji Tarihi II

History of Sociology II

Zorunlu

3

 

 

6

SOS204

Aile Sosyolojisi

Sociology of Family

Zorunlu

3

 

 

6

SOS206

Kent Sosyolojisi

Urban Sociology

Zorunlu

3

 

 

6

SOS208

Çevre Sosyolojisi Ve Politikaları

Environmental Sociology And Policies

Seçmeli

3

 

 

5

SOS210

Çalışma Ve Endüstri Sosyolojisi

Industrial Sociology

Seçmeli

3

 

 

5

SOS212

Afet Sosyolojisi

Sociology of Disaster

Seçmeli

3

 

 

5

SOS214

Spor Sosyolojisi

Sociology of Sport

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

NOT: Her program için, her yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders belirlenmelidir. Dönemlik toplam AKTS 30lik seçmeli ve zorunlu ders açılmalıdır.. Müfredatlar belirlenirken bu kurala dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

3.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS301

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Statistics for Social Sciences

 Zorunlu

3

 

 

6

SOS303

Sosyal Hareketlilik Ve Tabakalaşma

Social Mobility and Stratification

Zorunlu

3

 

 

5

SOS305

Türkiye'de Sosyoloji Ve Tarihi

Sociology in Turkey and Its History

Zorunlu

3

 

 

5

SOS307

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Contemporary Sociological Theory

Zorunlu

3

 

 

5

SOS309

İktisat Sosyolojisi

Sociology of Economics

 Seçmeli

3

 

 

5

SOS313

Beden Sosyolojisi

Sociology of the Body

Seçmeli

3

 

 

5

SOS321

Demografi Ve Nüfus Hareketleri

Population Movements And Demography

Seçmeli

3

 

 

5

SOS311

Medya Ve İletişim Sosyolojisi

Sociology of Media and Communication

Seçmeli

3

 

 

5

SOS315

Edebiyat Sosyolojisi

 

Sociology of Literature

Seçmeli

3

 

 

5

SOS 319

Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Sociology of Everyday Life

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

       30

                 

 

 

 

3.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS302

 SPSS Uygulamaları

SPSS Applications

Zorunlu

3

 

 

6

SOS304

Sosyal Değişme Teorileri

Theories of Social Change

Zorunlu

3

 

 

5

SOS306

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Turkish Social Structure

Zorunlu

3

 

 

5

SOS308

Sosyal Politika ve Uygulamaları

Social Policy and Applications

Zorunlu

3

 

 

5

SOS310

Sosyal Hareketler

Social Movements

Seçmeli

3

 

 

5

SOS312

Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Sociology of Health and Illness

Seçmeli

3

 

 

5

SOS314

Suç Sosyolojisi

Sociology of Crime

Seçmeli

3

 

 

5

SOS316

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Sociology of Gender

Seçmeli

3

 

 

5

SOS320

Türk Sosyolojisi Metin Okumaları

Turkish Sociological Texts

Seçmeli

3

 

 

5

 

 Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

 

NOT: Her program için, her yarıyılda en az 30 AKTS’ lik ders belirlenmelidir. Dönemlik toplam AKTS 30lik seçmeli ve zorunlu ders açılmalıdır. Müfredatlar belirlenirken bu kurala dikkat edilmelidir.

 

 

4.SINIF GÜZ

 

DERS KODU

DERSİN ADI

 

ZORUNLU

SEÇMELİ

 

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS401

Siyaset Sosyolojisi

Political Sociology

Zorunlu

3

 

 

5

SOS403

Bitirme Projesi I

Graduation Project I

Zorunlu

 

2

 

5

SOS407

Hukuk Sosyolojisi

Sociology of Law

Seçmeli

3

 

 

5

SOS417

Toplumsal Etki Ve Değerlendirme

Social Impact Assessment

Seçmeli

3

 

 

5

SOS427

Klasik Sosyoloji Metinleri Okumaları

Classical Sociological Texts

Seçmeli

3

 

 

5

SOS415

Modernite, Post-Modernite Ve Küreselleşme

Modernity, Post-Modernity and Globalization

Seçmeli

3

 

 

5

SOS419

Aydın Sosyolojisi

Sociology of Intellectuals

Seçmeli

3

 

 

5

SOS413

Sanat Sosyolojisi

Sociology of Art

Seçmeli

3

 

 

5

SOS429

Demokrasi ve İnsan Hakları

Democracy and Human Rights

Seçmeli

3

 

 

5

SOS433

Türk Modernleşmesi

Turkish Modernization

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

 

       30

                 

 

 

 

4.SINIF BAHAR

 

DERS KODU

DERSİN ADI

ZORUNLU

SEÇMELİ

TEORİ/UYG./LAB (SAAT)

AKTS

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

SOS402

Bilgi Sosyoloji

Sociology of Knowledge

Seçmeli

3

 

 

5

SOS404

Bitirme Projesi II

Graduation Project II

Zorunlu

 

2

 

5

SOS405

Din Sosyolojisi

Sociology of Religion

Zorunlu

3

 

 

5

SOS418

Güncel Sorunlar ve Analizi

Contemporary Issues and Their Analysis

Seçmeli

3

 

 

5

SOS412

Etnisite ve Kimlik Çalışmaları

Ethnicity and Identity

Seçmeli

3

 

 

5

SOS414

Göç Sosyolojisi

Sociology of Migration

Zorunlu

3

 

 

5

SOS420

Avrupa ve Türkiye İlişkileri

Turkey Europe Relations

Seçmeli

3

 

 

5

SOS424

Müzik Sosyolojisi

Sociology of Music

Seçmeli

3

 

 

5

SOS428

Çağdaş Sosyoloji Metin Okumaları

Contemporary Sociological Texts

Seçmeli

3

 

 

5

 

Bölüm Dışı Seçmeli Ders

 

Seçmeli

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

       30

 

Not: Ders içeriklerine aşağıda bulunan Bologna Bilgi Paketi sekmesinden ulaşabilirsiniz

Haberler