AKADEMİK KADRO

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı                                                Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

 

Başkan: Prof. Dr. Ramazan YELKEN                                                                Başkan: Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Dr. Öğr. Üyesi Öner BUÇUKCU                                                                         Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK                                                                                  Doç. Dr. Zafer ÇELİK

Arş. Gör. Fatma Betül COŞKUN                                                                        Dr. Öğr. Üyesi Hatem ETE

                                                                                                                           Öğr. Gör. Dr. Yahya AYDIN

                                                                                                                           Arş. Gör. Bahattin CİZRELİ

                                                                                                                           Arş. Gör. Serhat KÜRKLÜ

 

 

Toplumsal Yapı ve Değişme                                                                            Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı

 

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN                                                                   Başkan: Prof. Dr. Yasin AKTAY

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN                                                                                   Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Doç. Dr. Mehmet AYSOY                                                                                    Arş. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi  Ali Zafer SAĞIROĞLU                                                                Arş. Gör. Mesut ARSLAN

Arş. Gör. Alkan ÜSTÜN                                                                                       

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Kahramanmaraş

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Kent Sosyolojisi, Tüketim Kültürü, Sosyal Değişme, Modern Türkiye  Tarihi

İletişim: mustafaorcan@yahoo.com 

Telefon: (0312) 906 14 91

Hocamız, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde

misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Özgeçmiş         İngilizce Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT (Bölüm Başkanı V.)

1964, Giresun

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Çalışma Alanları: Değerler Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Türk Sosyoloji Tarihi,

Din Sosyolojisi, Osmanlı Modernleşmesi

İletişim: ozyurtcevat@gmail.com

​Telefon: (0312) 906 14 85

Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Ramazan YELKEN

1959, Çankırı

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Çalışma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Cemaat ve Sivil Toplum, İnsan Hakları

İletişim: ryelken@hotmail.com 

Telefon: (0312) 906 14 86

Özgeçmiş

 

 

Prof. Dr. Yasin AKTAY
1966, Siirt

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Din Sosyolojisi, İslamcılık, İslami Hareketler,

Siyaset Sosyolojisi, Modernleşme Tarihi, Dinler Tarihi

İletişim: yaktay@yahoo.com 

Telefon: 

Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans: Western Michigan University 

Doktora: University of Iowa 

Çalışma Alanları: Aile Sosyolojisi, Suç Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet,

Toplumsal Sınıflar ve Yoksulluk, Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi

İletişim: unalhalime@hotmail.com

Telefon: (0312) 906 14 87

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Zafer ÇELİK

1977

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Eğitim Sosyoloji, Eğitim Politikaları, Uluslararası Eğitim, Uluslararası Öğrenci Hareketleri

İletişim: zcelik@ybu.edu.tr 

Telefon: (0312) 906 14 95

Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Çocukluk ve Gençlik Sosyoloji, Göç Çalışmaları, Sosyal Hizmet, Aile Sosyolojisi.

İletişim:  emrah.akbas@yahoo.com

Telefon: (0312) 906 14 92

Özgeçmiş

 

 

 Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

1976, Giresun

Lisans: İnönü Üniversitesi

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi

Doktora: Fırat Üniversitesi

Çalışma Alanları: Kentleşme, Din Sosyolojisi, Tüketim Toplumu, Modern Türkiye Tarihi, Metodoloji

İletişim: musaozturk724@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 80

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Beden Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi, Yaşlılık ve Bakım Sosyolojisi, Uluslararası Göç, Kırsal Dönüşüm, Çevre Sosyolojisi

İletişim: yozen@ybu.edu.tr

Telefon: (0312) 906 14 03

Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU

Bolu

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Doktora: Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Göç Sosyolojisi, Uluslararası İnsan Hareketliliği, Etnisite-Kimlik, Ortadoğu'da Siyasal Akımlar

İletişim: alizaferus@yahoo.com 

Telefon: (0312) 906 14 81

Özgeçmiş

 

 Dr. Öğr. Üyesi Hatem ETE

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Türk Modernleşmesi, Asker-Siyaset İlişkisi, Yakın Siyasi Tarih

İletişim: etehatem@gmail.com

Telefon: (0312) 906 1496

Özgeçmiş

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Öner BUÇUKÇU

1986, Erzurum

Lisans: Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Doktora: Afyon Üniversitesi

Çalışma Alanları: Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi, Yakın Dönem Türkiye Tarihi, Milliyetçilik, Sosyalist Sol

İletişim: onerbucukcu@gmail.com 

Telefon:  (0312) 906 13 99

Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

1970, Ankara

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yale University

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Sosyal Bilimlerde Yöntem, İleri Düzey İstatistik Modelleme, Veri Madenciliği, Gizli Değişken Modellemesi, Eğitim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Çalışma ve Endüstri Sosyolojisi

İletişim: murat.ozturk@aya.yale.edu 

Telefon: (0312) 906 14 96

Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yahya AYDIN

1988, Trabzon

Lisans: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji

Yüksek lisans:  University of Leicester

Doktora: University of Southampton

Çalışma Alanları: Kentleşme, Sosyal Medya

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Bahattin CİZRELİ

1986, Cizre

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Din Sosyolojisi, Türkiye'de Siyasal Akımlar, Modernleşme Hareketleri

İletişim: bahattincizreli@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 35

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Serhat KÜRKLÜ

Lisans: Ankara University 

Yüksek Lisans: Yıldırım Beyazıt University 

Doktora: Yıldırım Beyazıt University 

Çalışma Alanları: Social Theory, Cultural Sociology, Sociology of Music

İletişim: serhat.kurklu@gmail.com 

Telefon: (0312) 906 15 48

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF

Yüksek Lisans: Sussex Üniversitesi

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları: Sosyal Psikoloji, Kimlik Çalışmaları, Kent Sosyolojisi

İletişim: fyzkorkmaz@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 65

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Alkan ÜSTÜN

1987, Ankara

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans: University of Southampton

Doktora:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam Ediyor)

Çalışma Alanları:Aile Sosyolojisi, Kent Çalışmaları

İletişim: alkanustun@gmail.com 

Telefon: (0312) 906 14 35

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Mesut ARSLAN

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lİsans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Çalışma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Kimlik Çalışmaları, Spor Sosyolojisi

İletişim: arslanmesut@hotmail.com

Telefon: (0312) 906 14 71

Özgeçmiş

 

 

Arş. Gör. Fatma Betül COŞKUN

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)

Çalışma Alanları: İlişkisel Sosyoloji, Kültür Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri

İletişim: coskunfatmabetul@gmail.com

Telefon: (0312) 906 14 65

Özgeçmiş

Haberler