Sosyoloji bölümü tanıtım videosu

Sosyoloji bölümü tanıtım videosu için tıklayınız.
 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olan Sosyoloji Bölümü, öğrencilere hem yerel hem de küresel dünyayı anlamaları, çok çeşitli toplumsal konu ve sorunları analiz edebilmeleri için kuramsal ve yöntemsel bilgi ve beceri ile donanabilecekleri bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 4 yıllık ders programı, öğrencilerin toplumsal konuları tarihsel olarak karşılaştırma yapabilmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmış, program aynı zamanda araştırma ve proje eksenli uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek güncel toplumsal sorunlara pratik katkılar sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm dersleri, kültürel çeşitliliği dikkate alan bir yaklaşımla hem sosyolojinin temel kavram ve problemlerine yönelik, hem de değişen toplumsal yapı dinamiğini anlamaya ve analiz etmeye yönelik zorunlu, ayrıca öğrencinin ilgisine göre seçmeli derslerden oluşmaktadır. Günümüz toplumunun ihtiyaçlarına paralel olarak sosyolojik kuram, metodoloji, istatistik, SSPS kullanımı, kent sosyolojisi, kır sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, demografi, siyaset sosyolojisi, aile sosyolojisi ve benzeri temel derslerin yanı sıra öğrencilerin uzmanlaşabilmelerine olanak tanıyan endüstri, tüketim, suç, sağlık, afet, beden, iletişim, din, sosyal etki değerlendirme, göç, bölgesel sorunlar gibi çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bölüm, 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilerine mikro ya da makro düzeyde ele alınan konu ve sorunlara ilişkin eleştirel ve analitik düşünmeyi içeren sosyolojik düşünebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bölüm aynı zamanda öğrencilerin hem kuramsal bilgi hem de sosyal araştırma yönünü eşit oranda güçlü kılmayı planlamıştır.

Bu donanımla, öğrencilerimiz sosyolog ünvanıyla bölümümüzden mezun olmaktadır. Sosyologlar devlet kurumlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda AB projelerinin yaygınlaşması ile birlikte dil yeterlilikleri ve sosyolojik bilgi bakımından iyi donanımlı sosyologlara olan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca yeni kurulan bakanlıklarda ve Kalkınma Ajanslarında, UNDP gibi uluslararası kuruluşlarda her geçen gün sosyolog ihtiyacı artmaktadır. Bu bağlamda bölümden mezun olan öğrencilerin aşağıda belirtildiği gibi oldukça geniş yelpazede iş olanakları bulunmaktadır.

 

Sosyoloji bölümü mezunları:

·        Başbakanlık,

·        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

·        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

·        Milli Eğitim Bakanlığı,

·        Avrupa Birliği Bakanlığı,

·        Kalkınma Bakanlığı,

·        Adalet Bakanlığı,

·        Sağlık Bakanlığı,

·        İçişleri Bakanlığı,

·        Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere;

·        Bölgesel Kalkınma Ajansları,

·        TUBİTAK, YÖK, ULAKBİM,

·        Türkiye İstatistik Kurumu,

·        Türkiye İş Kurumu,

·        Ulusal Ajans,

·        Türk Patent Enstitüsü,

·        TRT,

·        Emniyet Genel Müdürlüğü,

·        Belediyeler,

·        Sivil Toplum Örgütleri,

·        Medya Kuruluşları,

·        Reklamcılık Sektörü,

·        Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri,

·        Özel Halkla İlişkiler Departmanları,

·        Özel İnsan Kaynakları Departmanları,

·        Özel Stratejik Planlama Departmanları,

·        Özel Sosyal Etki Değerlendirme Birimleri,

·        Özel, Kamu ya da STK’larda Proje Geliştirme ve Değerlendirme Departmanları,

·        Firmaların Müşteri Temsilcilikleri,

·        Toplum Merkezleri,

·        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

·        Cezaevleri,

·        UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler,

·        AB Projeleri alan tüm kurumlar,

·        Yayınevleri,

·        ve Bankalar gibi çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Bunların yanı sıra, öğrenciler lisans üstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

 

 

 

Haberler