Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI (Alfabetik Sıra)

a.       Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Dr. Öğr. Üyesi Öner BUÇUKCU

Öğr. Gör. Murat ÖZTÜRK

Ar. Gör. Fatma Betül COŞKUN

b.      Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

Prof. Dr. Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

Doç. Dr. Zafer ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Hatem ETE

Ar. Gör. Bahattin CİZRELİ

Ar. Gör. Serhat KÜRKLÜ

c.   Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Başkan:  Doç. Dr. Mehmet AYSOY

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi  Ali Zafer SAĞIROĞLU

Ar. Gör. Alkan ÜSTÜN  

d.  Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof. Dr. Yasin AKTAY

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Ar. Gör. Feyza Korkmaz SAĞLAM

Ar. Gör. Mesut ARSLAN

 

Haberler