Prof. Dr. Nilgün Çelebi Küresel Sosyoloji Eğilimlerini Anlattı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Topluluğu 13 Kasım 2019 tarihinde Prof. Dr. Nilgün Çelebi'yi Esenboğa Külliyesi'nde ağırladı. "Dünyada ve Türkiye'de Sosyoloji ve Sosyologlar" konulu konferansta konuşmacı olan Çelebi, konuşmasında güncel sosyoloji eğilimlerinin genel bir haritasını çizdi. A Blok Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışı yapan Sosyoloji Topluluğu Başkanı Selman Çevik, AYBÜ Sosyoloji Bölümü'nün sosyoloji disiplininin itibar ve derinlik kazanması için gayret sarf ettiğini ve bu konferansın bu gayretin bir parçası olduğunu belirtti. Kürsüye çağrılan Prof. Dr. Ramazan Yelken, Prof. Dr. Nilgün Çelebi'nin konuşma başlığından yola çıkarak Türkiye'de sosyolojinin dünyayla bağlantısı, yerli sosyolojinin imkanları ve Batı dışındaki sosyoloji anlayışları hakkında merak içinde olduğunu belirterek sözü Çelebi'ye verdi.

Nilgün Çelebi konuşmasının başında konferans başlığının iddialı ve geniş olduğunu ve bu nedenle de genel bir hat çizeceğini söyledi. Sosyolojide holistik ve aksiyoner olmak üzere iki temel ontolojik yaklaşım olduğunu söyleyen Çelebi, 1990'lara kadar yapısal-işlevselci ve tarihsel maddeci holistik yaklaşımların sosyolojiye egemen olduğunu aktardı. Ancak 2000 yılına doğru sosyolojinin bir öz değerlendirme sürecine girdiğini iddia eden Çelebi, Wallerstein'ın öncülüğündeki Gulbenkian komisyon raporunun öneminin altını çizdi. Daha sonra Amerikan Sosyoloji Derneği'nin 1990'ların sonu 2000'lerin başında kamusal ve global sosyoloji tartışmalarının içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Buna karşın Ulrich Beck'in Kozmopolit sosyoloji önerisini değerlendiren hocamız, alternatif diğer yaklaşımları da kısaca aktardı.

Konuşmanın ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Nilgün hocaya yabancı dille sosyoloji eğitimine dair görüşleri, kendi yazılarındaki bazı temel kavramlar ve metodoloji eğitimine bakışı hakkında sorular geldi. Konuşma kadar verimli olan soru-cevap bölümünün bitmesinin ardından Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevat Özyurt konuk Prof. Dr. Nilgün Çelebi'ye hediyelerini takdim etti. Program ikramlarla sona erdi. İkram süresince öğrencilerin Nilgün Çelebi'ye olan ilgisi devam etti.

Haberler