İlişkisel Sosyoloji Uygulamaları Semineri Gerçekleştirildi

“İlişkisel Sosyoloji Uygulamaları” Semineri Gerçekleştirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünce düzenlenen “İlişkisel Sosyoloji Uygulamaları”  başlıklı seminer, bölümümüz öğretim görevlisi Murat ÖZTÜRK tarafından gerçekleştirildi. Esenboğa Külliyesi A-225 nolu salonda düzenlenen seminere Sosyoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra Üniversitemizin farklı bölümlerden öğrenciler de ilgi gösterdiler. Sunumunun başlangıcında Öztürk, temel sosyolojik yaklaşımları özetledi ve sosyolojinin özünde ilişkisel bir yönelimi içerdiğini vurguladı. Pierre Bourdieu’nun sermaye ve alan kavramlarının da ele alındığı seminerde konfigürasyonel ilişkisel sosyolojinin önemi irdelendi. Devamında, somut örnek araştırmalar üzerinde durularak ilişkisel sosyoloji uygulamalarının pratikte nasıl hayata geçirildiği aktarıldı. Dinleyicilerin Öztürk’e yönelttiği sorular ve bunlara gelen cevaplar ile birlikte etkinlik sona erdi. 

Haberler