“Ernest Gellner'ın İslam Toplumu Analizi” Paneli Gerçekleştirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünce düzenlenen “Ernest Gellner'ın İslam Toplumu Analizi” başlıklı panelde Bölümümüz yüksek lisans öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Esenboğa Külliyesi A-255 nolu salonda düzenlenen panele Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Üniversitemizin farklı bölümlerden öğrenciler de ilgi gösterdiler. Oturum başkanı Kemal Yücekayalar’ın açılışını yaptığı panelde ilk olarak söz alan Sema Çınar konuşmasında İbn-i Haldun’un sosyolojik perspektifinden bahsederken, Uğur Kılınç Gellner’ın ortaya koyduğu İbn-i Haldun tipi Müslüman toplum ve Osmanlı tipi toplum arasındaki farkları Platoncu düşünce bağlamında ele aldı. Ardından Zeynep Deniz isimli öğrencimiz kitabî dindarlık ve halk dindarlığı arasındaki farka Gellner’ın perspektifinden değindi. Bir diğer yüksek lisans öğrencimiz olan Ramazan Ünsal ise taşra ve merkez ilişkileri bağlamında İbn-i Haldun’un tasavvufa olan yaklaşımını değerlendirdi. Oturumda son sözü alan öğrenciler Semanur Dağ ve Edanur Gökmen ise Kuzey Afrika’da Modernleşme ve Din-Siyaset İlişkisinin Dönüşümü başlıklı konuşmaları ile katkılarını sundular. Dinleyicilerin panelistlere yönelttiği çeşitli sorular ve bunlara gelen cevaplar ile birlikte etkinlik sona erdi. 

Haberler