Lisans-Lisansüstü Yaz Okulu Listesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Sosyoloji Bölümü ve Anabilim Dalı "yaz okulu programı" açmayacaktır. Hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimizin yaz okulu programlarından ders almasının uygun görüldüğü üniversitelerin listesi aşağıda verilmektedir. Öncelikle öğrenciler yaz okulu programı açan uygun bir üniversite bulmalı ardından bu programdan bizim müfredatlarımıza uygun dersleri seçmeli ve kaydını yapmalıdır. Hangi derslerin uygun olduğunu öğrenmek için üniversitemiz ana sayfasından Bologna Sistemine girerek ders müfredatımıza bakabilir. Dersleri seçip kaydını yaptıktan hemen sonra yaz okulu intibakı için gerekli birimlerle (Dekanlık veya Enstitü) temas kurulmalıdır. Bu birimlerin yönlendireceği işlemler yapıldıktan sonra yaz okulu programından başarılı olan öğrenciler intibakın sağlandığı derslerden de geçti sayılacaktır.

Uygun Görülen Üniversitelerin Listesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Medeniyet Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Haberler