Akademik Kadro

Prof. Dr. Cem Şafak Çukur

(Bölüm Başkanı)

 

e-posta: cemsafak@yahoo.com

Lisans (BS): Psikoloji- Hacettepe Üniversitesi, Ankara- 1993

Y.Lisans (MS): Sosyal Psikoloji- Old Dominion University, Norfolk - 1997

Bilim Doktorluğu (PhD):  Sosyal Psikoloji- University of Nebraska, Lincoln-2002

Doktora Tezi: Extending self -discrepancy theory: The role of different standpoints on self -regulation across cultures

CV

Araştırma Alanları: Uygulamalı Sosyal psikoloji (Yoksulluk, Çatışma,
Adalet, Toplum Psikolojisi, Sosyal Politika, vb.) Duygular ve Duygusal düzenleme; Kültür, Program Değerlendirme, İleri İstatistik ve Psikometri.

 

Prof. Dr. Bilal Sambur 

 

e-posta:  bsambur@ybu.edu.tr ; bsambur@yahoo.co.uk

        Lisans (BS):  İlahiyat Fakültesi- Ankara Üniversitesi - 1993

Y.Lisans (MS): -

Bilim Doktorluğu (PhD):  University Of Birmingham, İngiltere - 2002

Doktora Tezi: Prayer in the Psychology of Religion with Special Reference to Al-Ghazali, Ataullah İskandari and İqbal

 

Araştırma Alanları: Dini ve Kültürel Çoğulculuk, Kişiler Arası İlişkiler, Kişilik, Hümanist Psikoloji, Modern  Dini Düşünce, Modern Dünyada Maneviyat

 

 

 

Doç. Dr.  Özden Yalçınkaya Alkar

(Eğitim ve Sınav Komisyonu- Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

e-posta: ozdenalkar@yahoo.com

Lisans (BS): Psikoloji- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara-

Y.Lisans (MS): Klinik Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2001

Bilim Doktorluğu (PhD):  Klinik Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara- 2006

Doktora Tezi: The relationship of expressed emotion and psychosocial variables with the quality of life of haemodialysis patients: An analysis within the conservation of resources model

 

Araştırma Alanları: Sağlık Psikolojisi, Bağımlılık, Duygular, Psikopatoloji

 

 Doç. Dr. Kamile Bahar Aydın

 

e-posta: kamilebahar@hotmail.com

Lisans (BS): Eğitimde Psikolojik Hizmetler - Gazi Üniversitesi, Ankara -1994 

Y. Lisans (MS): Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Gazi Üniversitesi, Ankara -1998 

Doktora (PhD): Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Ankara Üniversitesi, Ankara - 2005

Doktora Tezi: Akış Kuramına Dayalı Stresle Başa Çıkma Grup Programının Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Stratejilerine Etkisi

Post Doktora:  2011-2012 Post. Doc.“Cross-Cultural Counseling Psychology”. Department of Psychology and Counseling Psychology, GSU, GA, USA.

CV

Araştırma Alanları: BEDAD-SAS, Bekar Danışmanlığı, Sosyal Destek ve Dayanışma, Oyunla Terapi, Psikolojik Ölçek Geliştirme, Stres Yönetimi ve Travma Psikolojisi, Aile ve Evlilik Danışmanlığı (Akış Kuramı Temelinde), Kültürel Psikoloji ve Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışma (Bireysel ve Grupla), Kişilik: Tipler, Kuramlar, Ölçekler, Akış Kuramı

 

 

 Doç. Dr. Hüdayar Cihan

 

e-posta: hudayarcg@yahoo.com

Lisans (BS): Sosyal Hizmetler-  Hacettepe Üniversitesi, Ankara - 1994

Y.Lisans (MS): Psikolojik Danışma ve Rehberlik- On dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun- 1999

Bilim Doktorluğu (PhD):  Psikolojik Danışma ve Rehberlik- Gazi Üniversitesi, Ankara- 2007

Doktora Tezi: Evlilik doyumunu açıklamaya yönelik bir model geliştirme

CV

Araştırma Alanları: Aile (Aile Yılmazlığı, Aile İçi Şiddet, Ebeveynliğe Geçiş, Boşanmış Aileler), Evlilik (Eş Seçimi, Evlilik Doyumu)

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Ünal
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

e-posta: gunal@ybu.edu.tr

Lisans (BS):  Bilgisayar Mühendisliği – Atılım Üniversitesi, Ankara -  2006

Y.Lisans (MS): Bilişsel Bilimler - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2008

Bilim Doktorluğu (PhD):  Bilişsel Bilimler- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2014

Doktora Tezi: The development of episodic cognition and mental time travel in turkish preschoolers: what, where, and when

CV

Araştırma Alanları: Dil gelişimi, Bellek ve Bellek gelişimi, Psikodilbilim

Dr. Öğr. Üyesi Halime Şenay Güzel

 

e-posta: senaysenyuva35@gmail.com

Lisans: Psikoloji - Ankara Üniversitesi, Ankara - 2003

Y.Lisans: Klinik Psikoloji, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın - 2007

Doktora: Klinik Psikoloji - Ege Üniversitesi, İzmir - 2013

Doktora Tezi: Psikiyatri kliniğine başvuran çocuklarda mizaç özellikleri, aile işlevleri ve çocuk yetiştirme tutumları ile içe yönelim/dışa yönelim sorunları arasındaki ilişki

CV

Araştırma Alanları: Kişilik bozuklukları,  Mizaç,  Ebeveyn yetiştirme tutumları, Çocuk Psikopatolojisi, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 

 Dr.  Öğr. Üyesi Emine İnan

 

e-posta: emineinan35@yandex.com

Lisans (BS): Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2010

Bilim Doktorluğu (PhD): Klinik Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2016

Doktora Tezi: The Relations Between Parental Attitudes, Guilt, Shame, and Self-Compassion and Differentiation of Guilt-Prone and Shame-Prone Individuals in terms of Their Responses and Expectations: A Mixed Study

CV

Araştırma Alanları: Duygular, Öz duyarlık, Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

 

Arş. Gör. Dr. Derya Karanfil

(4. Sınıf Danışmanlığı)

 

e-posta: deryakaranfill@gmail.com

Lisans (BS): Psikoloji- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2011

Yüksek Lisans (MS): Endüstri ve Örgüt Psikolojisi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara - 2014

Bilim Doktorluğu (PhD): Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara- (halen)

 

Araştırma Alanları: İşe Alım, Takım Çalışması, Zihinsel Modeller, Kişilik, İşyeri Nezaketsizliği, Beceri Uyuşmazlığı, Duygu Düzenleme 

 

Arş. Gör.  Dr. Gülden Sayılan

(Lisans Üstü İletişim Sorumlusu)

 

e-posta: sayilan.gulden@gmail.com

Lisans (BS): Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2010

Yüksek Lisans (MS): Sosyal Psikoloji- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2013

Bilim Doktorluğu (PhD): Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara- (halen)

CV

Araştırma Alanları: Politik Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Temsiller, Önyargı & Ayrımcılık, Benlik & Kimlik

 

 Arş. Gör. Dr. Nur Elibol Pekaslan

 

e-posta: nurelibol@hotmail.com

Lisans (BS): Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2012

Yüksek Lisans (MS): Gelişim Psikolojisi- Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara- 2014

Bilim Doktorluğu (PhD): Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara- (halen)

CV

 

Araştırma Alanları: Bilişsel Gelişim, Hafıza Gelişimi

 

 

Arş. Gör. Selmin Erdi Gök

(Değişim Programları,

Yandal- Çift Anadal- Yatay Geçiş İletişim Sorumlusu)

 

e-posta: selminerdi@gmail.com

Lisans (BS): Psikoloji - Hacettepe Üniversitesi, Ankara - 2009

Yüksek Lisans (MS): Klinik Psikoloji – Leiden Üniversitesi, Hollanda- 2012

Bilim Doktorluğu (PhD):  Psikoloji – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara – (halen)

CV

Araştırma Alanları:  Major Depresif Bozukluk,  Kaygı Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Otobiyografik Bellek

Arş. Gör. Dr. Yankı Süsen

(Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu)

 

e-posta: yanki_susen@hotmail.com

Lisans (BS): Psikoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2011

Yüksek Lisans (MS):  Genel Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara – 2017

Bilim Doktorluğu (PhD): Klinik Psikoloji - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara – 2017

CV

Araştırma Alanları: Psikoterapi Araştırmaları, Sağlık Psikolojisi, Bağımlılık, Kronik Hastalık Yönetimi, Duygular.

Arş. Gör. Tuğba KOÇAK ÖZEL

(2. sınıf Danışmanı)

e-posta: tkocak@ybu.edu.tr

Lisans (BS):  Psikoloji- Atılım Üniversitesi, Ankara - 2012

Yüksek Lisans (MS): Sosyal Psikoloji- Ankara Üniversitesi, Ankara - 2015

Bilim Doktorluğu (PhD): Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (halen)

 

Araştırma Alanları: Değerler, Yakın İlişkiler, Duygular, Benlik

Arş. Gör. Pelin Sağlam

 

e-posta: pelin_saglam@yahoo.com

Lisans (BS):  Psikoloji- Ankara Üniversitesi, Ankara - 2010

Yüksek Lisans (MS): Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara - 2015

Bilim Doktorluğu (PhD):Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (halen)


Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet, Yılmazlık,  Kültürel Psikoloji, Çevre Psikolojisi

Arş. Gör. Ahmet TEMEL

(1. sınıf Danışmanı)

e-posta: ahmettemel41@gmail.com

Lisans (BS):  Psikoloji- Mersin Üniversitesi, Mersin - 2010

Yüksek Lisans (MS): Sosyal Psikoloji- Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul - 2017

Bilim Doktorluğu (PhD): Sosyal Psikoloji- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (halen)

Araştırma Alanları: Psikolojik Sağlamlık, Toplumsal aidiyet, duygular

 

 

 

Arş. Gör. Muhammed Seyid Raşid BAĞÇİVAN

(3. sınıf Danışmanı, Klinik Psikoloji Lisansüstü İletişim Sorumlusu)

e-posta: seyidbagcivan@hotmail.com

Lisans (BS):  Psikoloji- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara - 2016

Yüksek Lisans (MS): Klinik Psikoloji- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara (halen)

Araştırma Alanları: Babalık, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Kanıt temelli uygulamalar, Duygu düzenleme