Program Tanıtımı ve Başvuru Koşulları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Psikoloji Ana Bilim Dalı Genel Psikoloji İngilizce Doktora Programı, 2014 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Programımız kapsamında, öğrencilere ağırlıklı olarak Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşma imkânı verilmektedir. Programımız, kuramsal ve yöntem-bilimsel açıdan başarılı araştırmacılar yetiştirerek, psikolojinin hem ülkemizde hem de dünyadaki birikimine nitelikli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, psikolojinin uygulamalı alt alanlarına yönelik dersler ile doktora programımız zenginleştirilerek,alanda uygulamacı olarak çalışmak isteyen öğrencilere gerekli donanımları kazanmaları için bir fırsat sunulmuştur. Ders havuzumuzu yapılandırırken; psikolojide akademik ve uygulamalı alanlar gibi katı sınırlar çizmek yerine,  psikolojinin farklı alt alanları arasında “disiplin-içi” karşılıklı işbirliğini destekleyici bir yaklaşım izlemiş bulunmaktayız. Örneğin sosyal ve klinik ya da deneysel ve sosyal kesişim noktalarında yer alan derslerimiz programımıza dâhil edilmiştir. AYBÜ Genel Psikoloji Doktora Programı müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, en az yedi ders almalarının (2 adet zorunlu, 5 adet seçmeli ders) ve  seminer çalışmalarını tamamlamalarının ardından, doktora yeterlilik sınavını geçmeleri durumunda danışmanları yönetiminde tez yazmaları gerekmektedir.

 

Doktora yeterlik sınavına ilişkin yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.