Program Tanıtımı ve Başvuru Koşulları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji İngilizce Yüksek Lisans Programı, 2014 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Programımız kapsamında, öğrencilere ağırlıklı olarak Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Sosyal Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi alanlarında hem kuramsal hem de yöntemsel açıdan uzmanlaşma imkânı verilmektedir. Ders havuzumuzu yapılandırırken, psikolojinin farklı alt alanları arasında “disiplin-içi” karşılıklı işbirliğini destekleyici yaklaşım izlenmiştir (Örn., Sosyal-Kişilik, Sosyal-Gelişim, Sosyal-Siyaset, Sosyal-Deneysel psikoloji vb.).

 

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, en az yedi ders almaları (2 adet zorunlu, 5 adet seçmeli ders), seminer çalışmalarını tamamlaması ve ardından danışmanları yönetiminde tez yazmaları gerekmektedir. Bölümümüzün öğrencilerine sunduğu zorunlu ve seçmeli derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.