Programın Amacı

 

Ingilizce Mütercim-Tercümanlik lisans programinin amacı bilimsel yöntemler dahilinde çeşitli alanlarda (edebiyat, hukuk, iktisat, sosyal ve fen bilimleri, vb.) İngilizce-Türkçe dilleri arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek dünya görüşü gelişmiş, bilgili, mesleki ve kültürel manada donanımlı mütercim ve tercümanların yetiriştirilmesidir. Birçok nedenden ötürü, günümüz toplumları birbirleriyle daha önce hiç olmadığı kadar etkileşim halindedir, ki bu durumla birlikte kültürlerarası iletişimin ve anlaşmanın önemi giderek artmaktadır. Bu bakımdan, öğrencilerimizin hem Türkçe hem İngilizce dillerindeki yetkinliklerine ve çeviri dalındaki kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine ek olarak, Türk ve İngiliz kültür ve toplumsal kurumlarına dair bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Program süresince öğrencilerimizin şu kazanımlara ulaşması hedeflenmektedir:

 • Çeviribilim konusunda kuramsal ve tarihsel bilgiye sahip olma.
   
 • Çeviribilimin kavram ve kuramlarını yazılı ve sözlü çeviri işlemlerinde uygulayabilecek yöntem ve süreç bilgisine sahip olma.
   
 • Kaynak  ve erek dil ile ilgili çeviri alanlarında  çeviri edinci kazanma ve bu edinci çeviri sürecine aktarabilme.
   
 • Kaynak ve erek dillere ait kültür ve kültürel ögeleri kavrayıp çeviri çalışmalarında kullanabilme.
   
 • Kaynak ve erek dillere ait edebiyat, tarih, kültür, sanat vb. gibi alanlarda bilgi sahibi olabilme ve bu bilgiyi çeviri alanına etkin bir şekilde aktarabilme.
   
 • Kaynak ve erek dillere ait dilbilgisi, anlambilim, sözdizim, sesbilgisi gibi alanlarda bilgi sahip olabilme ve bilgiyi çeviri çalışmalarında etkin kullanabilme.
   
 • Kaynak ve erek dillere yönelik dinleme, okuma, yazma, konuşma becerilerini etkin olarak kazanabilme ve bu becerilerin çeviri çalışmalarına aktarabilme becerisine sahip olma.
   
 • Metin türüne ve bağlama uygun kararlar alabilmek üzere, araştırma kaynaklarına ve bilgi teknolojilerine ekonomik yoldan ulaşabilme ve kullanabilme.
   
 • Genel kültür, konu alanları ve diğer disiplinlere ait bilgileri edinebilme ve çeviri sürecine aktarabilme.
   
 • Çeviri sürecinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacıyla bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, gereken iletişim kanallarını oluşturabilme.
   
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu doğrultuda, kendi alanında ve/veya diğer alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme,
   
 • Çeviri ve çeviribilim alanındaki profesyonel çevirmenler ve akademisyen/ araştırmacılarla iletişim kurma ve sürdürme, bilgi alışverişinde bulunabilme.
   
 • Çeviri alanında kaynak ve erek metinler arasındaki ilişkileri eleştirel ve analitik olarak inceleyebilme.
   
 • Çeviribilim alanında metinler, diller, kültürler, aktörler ve kurumlar gibi etkenler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
   
 • Çeviribilim alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip çeviri alanında etkin kullanabilme.
   
 • Çeviribilim alanında araştırma yapılması, verilerin toplanması, yorumlanması, yazımı ve yayımı aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
   
 • İkinci bir yabancı dili temel düzeyde öğrenip o dildeki yayınları takip edebilme.
   
 • Alanıyla ilgili kaynakları kullanma konusunda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
   
 • Meslek hakları konusunda gereken bilinç ve duyarlılığa sahip olma.

 

Mezunlarımız için şu kurum ve alanlarda istihdam olanakları öngörülmektedir:

 • Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi cesitli devlet kurumlarına ait ilgili birimler
   
 • Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, büyükelçilikler, konsolosluklar gibi resmi kurumlar
   
 • Bankalar, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşlar
   
 • Mütercim-tercümanlık bölümlerinde akademik kariyer
   
 • Tercüme büroları
   
 • Kitapevleri
   
 • Özel şirketler
   
 • TV kanalları ve gazeteler, haber ajansları
   
 • Serbest (Freelance)